Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 50
Số lượt truy cập: 27145598
Thông tin liên hệ

 © Bản quyền thuộc về Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh

Ðịa chỉ:

Số 10 - Lý Thái Tổ -  Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

Ðiện thoại:

Văn phòng (0241) 3825232, Phòng Ðầu tư (0241) 3825233, Phòng Doanh nghiệp (0241) 3826892, Phòng Quy hoạch & Xây dựng (0241) 3826890, Phòng Môi trường (0241) 3870802, Phòng Lao động (0241) 3870688, Phòng Thanh tra (0241) 3875086, Phòng Đại diện KCN (0241) 3875069

Fax:

(0241) 825236