Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 35
Số lượt truy cập: 27485328
Về việc cung cấp số liệu phục vụ công tác điều tra

V/v phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017.

Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 như sau:

Trang  1 2   Next page