Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 23
Số lượt truy cập: 27145484
Cập nhật: 12/12/2016
Công văn số 1442/BQL-MT về việc triển khai Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ
- Gửi các Công ty đầu tư phát triển hạ tầng KCN tỉnh Bắc Ninh - Các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Bắc Ninh