Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 13
Số lượt truy cập: 27145450
Cập nhật: 13/12/2016
Công văn số 1453/BQL-DN về việc triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi sử dụng thiết bị chiếu sáng laze, ánh sáng có cường độ cao vào tàu bay, uy hiếp an toàn hoạt động bay