Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 88
Số lượt truy cập: 24909756
Cập nhật: 27/12/2016
Công văn số 1618/BQL-LĐ về việc hướng dẫn thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể