Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 81
Số lượt truy cập: 24909745
Cập nhật: 06/01/2017
Văn bản số 16/TB-BQL về việc đăng ký Nội quy lao động, ký kết Thỏa ước lao động tập thể