Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 35
Số lượt truy cập: 27144416
Cập nhật: 27/02/2017
Triển khai quy chế phối hợp bảo đảm ANTT trong các KCN năm 2017
Ngày 24-2, Ban quản lý (BQL)các KCN tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổng kết Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2016 tình hình ANTT tại các KCN vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, Công an tỉnh và BQL các KCN tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, củng cố, duy trì mô hình toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc tại các cơ quan, doanh nghiệp. Tăng cường phối hợp bảo đảm ANTT tại các địa phương liên quan đến công tác bồi thường GPMB; chủ động phát hiện, giải quyết tốt các vụ đình công, lãn công; tuyên truyền sâu rộng, phát hiện xử lý kịp thời 11 vụ vi phạm pháp luật về môi trường trong các KCN, xử phạt hành chính 8 tổ chức, 3 cá nhân vi phạm; nắm và quản lý tốt số lao động, người nước ngoài tạm trú, lưu trú, làm việc trong các KCN; phát hiện, xử phạt 24 người nước ngoài vi phạm  các quy định về xuất nhập cảnh; phát hiện, điều tra, giải quyết kịp thời 55 vụ phạm pháp hình sự góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn KCN, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp yên tâm sản xuất, tiếp tục mở rộng đầu tư.

Năm 2017 dự báo tình hình ANTT tại KCN và các xã giáp ranh tiềm ẩn những dấu hiệu phức tạp. Để góp phần đảm bảo ANTT, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp; BQL các KCN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện pháp luật của Nhà nước. Chủ động hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng phương án bảo vệ ANTT của đơn vị. Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả 6 đề án dịch vụ bảo vệ KCN; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn để giải quyết kịp thời các vụ đình công, nghỉ việc tập thể. Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý lao động, nhất là lao động nước ngoài; tăng cường trao đổi thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để các bộ phận chức năng tiếp cận, nắm bắt hoạt động của các doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT. Tiếp tục duy trì các quy chế bảo đảm ANTT trong các KCN, thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư hạ tầng các KCN dẹp bỏ lều quán bán hàng bất hợp pháp...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của 2 đơn vị trong công tác phối hợp để triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm, củng cố và phát huy hiệu quả các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các cơ quan, doanh nghiệp. Kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh liên quan tới an ninh trật tự trong KCN, góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Thời gian tới, yêu cầu 2 đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp theo hướng toàn diện hơn, hiệu quả hơn. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp nâng cao ý thức chấp hành Luật Doanh nghiệp, Luật lao động, pháp luật PCCC, bảo vệ môi trường, quản lý lao động góp phần đảm bảo ANTT, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

http://baobacninh.com.vn/