Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 36
Số lượt truy cập: 27189524
Cập nhật: 09/08/2017
Văn phòng Trung ương Đảng khảo sát tình hình phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường tại KCN, CCN Bắc Ninh
Ngày 8-8, Đoàn công tác Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn làm việc với tỉnh Bắc Ninh về nội dung khảo sát tình hình phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường tại KCN, CCN ở các tỉnh, thành phố phía Bắc.