Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 19
Số lượt truy cập: 27501276
Cập nhật: 27/09/2017
Thực hiện cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử
Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội vừa ban hành thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.

Theo đó việc tiếp nhận hồ sơ chấp thuận Nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; Cấp, Cấp lại Giấy phép lao động; Xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử theo mức độ 3 của dịch vụ công trực tuyến.

Cụ thể,Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 10 năm 2017. Người sử dụng lao động có thể chọn một trong hai phương án để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quan đến lao động nước ngoài đó là: Thực hiện trực tiếp (hoặc qua dịch vụ bưu chính); Hoặc, thực hiện qua cổng thông tin điện tử: http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

Công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến đã được Cục Việc làm,  Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội triển khai từ tháng 3/2017 với sự tham gia của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Ban quản lý các KCN và các Doanh nghiệp có sử dụng lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh./.

 

Nguyễn Thùy Linh- Phòng Quản lý Lao động