Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 7
Số lượt truy cập: 27486498
Cập nhật: 11/12/2017
Thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp Bắc Ninh năm 2017
Năn 2017, là năm các Khu công nghiệp Bắc Ninh gặt hái được thành công lớn trong lĩnh vực thu hút đầu tư với tổng vốn đầu tư ước đạt 3303,20 triệu USD vợt xa kế hoạch đề ra (750 triệu USD.

Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam điểm nhấn thu hút đầu tư tại tỉnh. (Ảnh nguồn internet)

Trong 11 tháng đầu năm 2017, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng của các dự án trong nước và dự án FDI là 3.190,41 triệu USD (trong nước là 3.327,62 tỷ đồng tương đương  153,66 triệu USD; FDI là 3.036,75 triệu USD). Cụ thể: Cấp mới 118 Giấy Chúng nhận đăng ký đầu tư cho 87 dự án FDI và 31 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 399,97 triệu USD (dự án FDI là 277,13 triệu USD, dự án trong nước là 122,84 triệu USD). Cấp 355 lượt dự án điều chỉnh (FDI: 295 lượt; trong nước: 60 lượt); Trong đó: 101 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn (trong nước: 15 dự án; FDI: 86 dự án) thêm 2.797,66 triệu USD (trong nước 36,23 triệu USD; FDI là 2.761,43 triệu USD); 08 lượt dự án điều chỉnh giảm vốn (trong nước: 05 dự án; FDI: 03 dự án) giảm 7,22 triệu USD (trong nước: 5,42 triệu USD; FDI là 1,8 triệu USD).

Lũy kế đến nay số Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho các dự án đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh là 1.187 (trong nước là 412, FDI là 775) với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 16.387,18 triệu USD (trong nước là 38.239,81 tỷ đồng tương đương 1.841,17 triệu USD, FDI là 14.546,01 triệu USD).

Theo nhận định xếp hạng thu hút FDI năm 2017, Bắc Ninh sẽ là tỉnh đứng thứ hai cả nước (sau TP Hồ Chí Minh) với tổng vốn đăng ký khoảng 3,2 tỷ USD, chiếm 9,9% tổng vốn đầu tư của cả nước.

Nguyễn Văn Hậu