Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 30
Số lượt truy cập: 27486573
Cập nhật: 29/09/2010
Văn bản Ban quản lý các KCN Bắc Ninh