Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 24
Số lượt truy cập: 27485338
Cập nhật: 28/03/2017
Nhân viên Kế toán, Hành chính nhân sự
Kính gửi các quý Công ty. Tôi là Nguyễn Thị Huê Ngày sinh: 25/08/1992. Số điện thoại: 0967 705 958 Email:nguyenthihhue2508@gmail.com

Tôi tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Hiện tại tôi sống ở Bắc Ninh.
Tôi đã có kinh nghiệm làm việc tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng T&T Bắc Ninh. Công việc chính của tôi là Nhân viên Nhân sự kiêm Kế toán nội bộ của công ty. Tôi rất mong được làm việc trong Công ty điện tử tại khu công nghiệp Quế V ở các vị trí nhân viên kế toán, Nhân viên Hành chính Nhân sự.
Tôi rất mong được sự quan tâm của các quý công ty cho tôi.

Trân trọng!