Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 35
Số lượt truy cập: 27485336
Cập nhật: 12/04/2017
Nhân viên Hành chính Nhân sự
THÔNG TIN CÁ NHÂN: Ngày sinh: 23/02/1993 Quê quán Xã Hán Quảng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh Số điện thoại: 0962.948.428 Email: nt.dung689@gmail.com

KINH NGHIỆM THỰC TẾ:
*** NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ:
 Công ty TNHH Shinhwa tape & Film (11/2016 đến nay)
 Công ty TNHH Hyun Jung Vina (01/2016 đến 10/2016)
 Công việc thực hiện:
 Tuyển dụng (Lập kế hoạch, đăng tuyển, lọc hồ sơ, tổ chức phỏng vấn, đánh giá kết quả);
 Giải quyết quyền lợi cho người lao động (bảo hiểm, chế độ thôi việc cho người lao động theo đúng quy định và thủ tục của pháp luật liên quan);
 Hàng quý chịu trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng lao động lên BQL các khu công nghiệp Bắc ninh...
 Xây dựng và theo dõi thực hiện các chính sách phúc lợi, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN… cho người lao động;
 Theo dõi việc chấm công, tính lương, tổng hợp đánh giá công việc nhân viên làm tại các phòng ban trong công ty;
 Lưu trữ hồ sơ pháp lý, bảo quản chứng từ, soạn thảo các văn bản hợp đồng liên quan đến hoạt động của phòng, của công ty;
 Thực hiện các công việc hành chính chung của công ty (bao gồm: Mua bán, cấp phát, quản lý văn phòng phẩm, quản lý công văn giấy tờ, soạn thảo văn bản, tổ chức liên hoan, sinh nhật…);
 Các công việc liên quan đến môi trường, PCCC…
 Hỗ trợ thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.
***NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG:
 Công ty TNHH Lock&Lock Hà Nội (04/2014 đến 05/2015)
 Công việc thực hiện:
 Tuyển nhân viên cho shop ( Đăng thông tin tuyển dụng, lọc hồ sơ, phỏng vấn, tham gia lựa chọn);
 Đào tạo nhân viên mới và lập kế hoạch đào tạo nhân viên từng đợt theo yêu cầu của công ty;
 Làm báo cáo tình hình nhân viên và hoạt động doanh thu hàng ngày; Chấm công và tính công cho nhân viên hàng tháng;
 Hướng dẫn và cung cấp thông tin cần thiết về các chương trình khuyến mại, ưu đãi cho khách hàng;
 Thu/trả tiền cho khách hàng, Kiểm soát tiền, hàng hóa, tài sản, trang thiết bị tại Shop;
 Kiểm soát quá trình điều chuyển hàng hóa, xuất/nhập hàng trong kho, Tổ chức công tác kiểm kê hàng hóa (định kì hoặc đột xuất);