Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 63
Số lượt truy cập: 26868774
Cập nhật: 03/08/2017
Tìm việc Kế toán
Kính gửi Quý Công ty, tôi là Vũ Thị Thùy sinh năm 1984. Tôi tốt nghiệp Đại học kinh tế quốc dân chuyên ngành kế toán tổng hợp, với kinh nghiệm gần 10 năm làm kế toán tôi mong muốn tìm việc kế toán tổng hợp/kế toán trưởng.

Quý Công ty liên hệ với tôi số điện thoại: 0945 104868, email: phuongthuyhm@gmail.com

File đính kèm