Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 4
Số lượt truy cập: 11992600
Cập nhật: 29/11/2010
Những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động Công đoàn các KCN Bắc Ninh
Ngay sau khi được thành lập ngày 15/6/2004, Công đoàn các KCN đã ổn định tổ chức, thực hiện phân công nhiệm vụ, xây dựng quy chế hoạt động để điều hành công tác, thực hiện các Nghị quyết của công đoàn cấp trên và của các cấp uỷ Đảng

1. Một số kết quả đạt được:

Năm 2005 các KCN Bắc Ninh có 55 đơn vị đi vào sản xuất với hơn 8.000 lao động, năm 2006 có 92 đơn vị đi vào sản xuất, với 11.432 lao động. Đến nay đã có 135 đơn vị đi vào sản xuất, thu hút hơn 26 nghìn lao động. Song song với sự phát triển của các KCN là sự phát triển của Công đoàn các KCN Bắc Ninh, khi mới thành lập Công đoàn các KCN Bắc Ninh có 05 Công đoàn cơ sở với hơn 1000 đoàn viên công đoàn thì năm 2005 Công đoàn các KCN có 32 Công đoàn các cơ sở trực thuộc và phối hợp chỉ đạo, với gần 6.000 đoàn viên, đến nay đã phát triển thành 96 Công đoàn cơ sở, với gần 20 nghìn đoàn viên, trong đó có 7915 đoàn viên công đoàn phối hợp, hơn 12 nghìn đoàn viên công đoàn trực thuộc. Tính đến 31-10-2008 Công đoàn các KCN Bắc Ninh đã thành lập mới 27 Công đoàn cơ sở, với hơn 6000 đoàn viên công đoàn vượt 300% chỉ tiêu do LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh giao. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Công đoàn các Khu công nghiệp luôn bám sát cơ sở và chỉ đạo công đoàn cơ sở xây dựng công đoàn vững mạnh. Tích cực phối hợp cùng Ban quản lý các Khu công nghiệp tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động. Sự phát triển của các Khu công nghiệp đánh dấu một bước ngoặt mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Các KCN Bắc Ninh đã trở thành môi trường đầu tư sinh động cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó có sự đóng góp tích cực của Công đoàn các KCN Bắc Ninh.

Công đoàn các KCN Bắc Ninh chỉ đạo Công đoàn cơ sở phát động các phong trào thi đua có sơ kết, biểu dương những gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo” nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả trong công việc. Công đoàn chủ động phối hợp cùng chuyên môn phát động và sơ kết khen thưởng những đoàn viên Công đoàn có thành tích xuất sắc, chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động Công đoàn các KCN phối hợp chặt chẽ cùng BQL các KCN Bắc Ninh yêu cầu các doanh nghiệp ký kết Hợp đồng lao động cho CNLĐ. Các doanh nghiệp vào sản xuất ổn định nhanh chóng thành lập Công đoàn, đến nay có 97 công đoàn trong các KCN đã được thành lập và đi vào hoạt động. Công đoàn các KCN chỉ đạo Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp cùng doanh nghiệp xây dựng Thoả ước lao động tập thể, Nội quy lao động. Đa số Công đoàn cơ sở đã ký Thoả ước lao động tập thể với Giám đốc doanh nghiệp.

Công đoàn các KCN thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với người lao động, phối hợp cùng BQL các KCN Bắc Ninh đôn đốc các doanh nghiệp mua BHXH, BHYT cho CNLĐ, Công đoàn các KCN Bắc Ninh chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao. Bên cạnh đó, Công đoàn các KCN phối hợp chặt chẽ cùng BQL các KCN Bắc Ninh giải quyết những khúc mắc của CNLĐ với doanh nghiệp, tham gia ý kiến với doanh nghiệp trong việc tổ chức bữa ăn ca cho CNLĐ và cũng đã có những doanh nghiệp tiếp thu cải thiện, nâng mức ăn ca lên cho CNLĐ. Công đoàn các KCN đóng góp ý kiến với doanh nghiệp về môi trường làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của CNLĐ. Đề nghị doanh nghiệp kiểm tra lại hệ thống thông gió, chống nóng, h?n chế tiếng ồn và trang bị đầy đủ BHLĐ theo đúng công việc cho CNLĐ.

2. Một số thuận lợi:

Để đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của Công đoàn các KCN Bắc Ninh cần phải phân tích nhiều mặt. Tuy nhiên, về cơ bản là thuận lợi, bởi là ngành mới, nhưng trong những năm qua, hoạt động của Công đoàn các KCN khá đều tay và có sự thống nhất chặt chẽ giữa công đoàn với chuyên môn nên đã đạt được những thành tích đáng kể, góp phần vào sự phát triển và ổn định của các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Được sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh và sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban quản lý các KCN với Công đoàn các KCN Bắc Ninh nên hoạt động còn tạo ra sức mạnh cho phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn ở các KCN, bởi số lượng đoàn viên, CNLĐ tăng lên đáng kể . Công đoàn các KCN Bắc Ninh hiện có gần 20 nghìn đoàn viên làm việc tại 97 CĐCS trực thuộc và chỉ đạo phối hợp. Việc chỉ đạo hoạt động của các CĐ cơ sở cũng rất thuận lợi bởi họ tập trung trong các KCN trên địa bàn tỉnh, họ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động thương mại đan xen giữa các doanh nghiệp. Công tác phát triển đoàn viên đạt kết quả tốt. Riêng với Công đoàn các KCN Bắc Ninh trong những năm qua luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu do LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh giao cho về thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên. Từ đầu năm 2008 cho đến nay Công đoàn các KCN thành lập mới 27 công đoàn ngoài quốc doanh với hơn 6000 đoàn viên.

3. Một số khó khăn:

Trước tiên phải nói đến là chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn do đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở có nhiều biến động, một số lượng lớn cán bộ mới được chỉ định chưa qua đào tạo nghiệp vụ công đoàn nên chưa thể đáp ứng ngay với yêu cầu công tác của cơ sở, cán bộ Công đoàn cơ sở rất khó khăn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp chính đáng của công nhân lao động khi họ vẫn nhận lương do chủ sử dụng lao động trả. Bên cạnh đó, hiện nay nguồn lao động bổ sung vào đội ngũ công nhân lao động xuất phát từ nhiều thành phần khác nhau nên nhận thức, trình độ học vấn, tay nghề, tác phong lao động công nghiệp còn nhiều bất cập. Thêm vào đó là đời sống công nhân lao động, nhất là công nhân lao động ở các khu công nghiệp ngày càng khó khăn do giá cả tăng cao. Những vấn đề trên gây không ít khó khăn cho công tác công đoàn, đặc biệt là công tác tuyên truyền giáo dục, phát triển đoàn viên và bảo vệ lợi ích cho người lao động.

Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là tín hiệu quá trình cải cách, mở cửa sẽ được tăng tốc. Vì vậy, hoạt động của Công đoàn các KCN Bắc Ninh chắc chắn sẽ phải đối mặt với những khó khăn và thách thức mới. Hiện nay trong các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chủ yếu là các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp dân doanh ra đời, khiến quan hệ lao động ngày càng trở nên phức tạp, mâu thuẫn về quyền lợi và tranh chấp lao động thường xuyên xảy ra, đây là ngòi nổ thường trực cho các cuộc ngừng việc tập thể và đình công xảy ra. Trong khi đó, hoạt động công đoàn chưa thực sự đổi mới, tổ chức và phương thức hoạt động còn mang nặng lối mòn thời bao cấp (Luật Lao động và Điều lệ Công đoàn không còn theo kịp với xu thế phát triển của xã hội), nội dung hoạt động còn dàn trải, phương pháp mang tính hành chính, quan liêu. Cán bộ Công đoàn phần lớn là kiêm nhiệm, tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ chưa có kinh nghiệm cũng như là nghiệp vụ hoạt động công đoàn còn hạn chế. Hoạt động của Công đoàn cơ sở nhiều nơi còn lúng túng, chưa có hiệu quả, chưa bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân lao động, chưa lấy được niềm tin của người lao động đối với tổ chức công đoàn.

Từ đầu năm 2008 đến nay, tại các doanh nghiệp trong KCN Bắc Ninh đã xảy ra 16 cuộc ngừng việc tập thể trong khu công nghiệp. Số lượng lao động tham ra ngừng việc tập thể từ khoảng 20 đến 800 người, thường từ một tổ, một ca làm việc sau đó lan rộng đến các ca khác và xảy ra theo chuỗi. Các cuộc đình công không đúng quy trình, đều mang tính tự phát không có tổ chức và cũng không có người đứng ra đại diện. Công đoàn các KCN Bắc Ninh và Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đã có mặt kịp thời để nắm bắt tình hình và tham gia giải quyết nhanh chóng, kịp thời để người lao động và chủ doanh nghiệp đạt được thoả thuận.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, Công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn các KCN Bắc Ninh nói riêng cần:

- Đổi mới thật mạnh mẽ, thật nhanh chóng, trong đó trước hết là đổi mới mô hình tổ chức, phải tìm ra được một mô hình đa dạng, năng động và linh hoạt để thích ứng với sự phát triển của các loại hình doanh nghiệp trong các KCN.

- Tích cực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, trong đó cũng cần rà soát lại nội dung, chương trình, phương pháp, mục tiêu đào tạo. Bản thân mỗi cán bộ công đoàn cũng cần tự đánh giá đúng mình về những mặt mạnh, mặt yếu, năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh để có thể tự hoàn thiện mình.

- Khắc phục bệnh hành chính trong tổ chức và hoạt động công đoàn. Mọi hoạt động công đoàn phải đi vào thực chất, hiệu quả. Phải hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm trung tâm, lấy người lao động làm đối tượng với mục tiêu vì cuộc sống của người lao động; cần lắng nghe và nắm vững tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của từng người lao động.

- Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh đi đôi với nâng cao chất lượng đoàn viên, đào tạo một đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở biết cách hoạt động trong cơ chế thị trường.

Trong năm tới, Công đoàn các KCN Bắc Ninh sẽ tập trung vào một số nội dung cụ thể sau:

- Tham gia với các cơ quan chuyên môn xây dựng văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến người lao động; tham gia vào quá trình CNH, HĐH tỉnh nhà, nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động với mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn liền với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

- Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tiến hành đàm phán xây dựng đơn giá tiền lương, quy chế trả lương, trả thưởng và ký thoả ước lao động tập thể. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

- Đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động CNVC-LĐ gắn với phát triển đoàn viên và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước đặc biệt là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phong trào sáng kiến, tiết kiệm", "An toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà"…

- Tập trung nghiên cứu nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong các loại hình doanh nghiệp, tạo cơ sở niềm tin để người lao động tin tưởng, gắn bó với tổ chức công đoàn.

4. Một số kiến nghị của Công đoàn các KCN Bắc Ninh:

* Đối với Nhà nước:

- Để thống nhất, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và giải quyết kịp thời, hiệu quả các cuộc đình công trong các KCN và do đặc thù các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đề nghị Chính phủ cần sớm điều chỉnh, bổ sung Nghị định 133/2007/NĐ - CP ngày 8/8/2007 theo hai phương án:

+ Các đơn vị: Sở LĐTBXH, Ban quản lý các KCN, Công đoàn các KCN, Công an tỉnh phối hợp để giải quyết đình công, nhằm mang lại kết quả một cách kịp thời, hiệu quả giúp các doanh nghiệp nhanh chóng ổn định sản xuất, ổn định an ninh trật tự trong các KCN.

+ Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể thuộc Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố cần có những cán bộ chuyên trách nắm rõ chính sách, pháp luật, nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao để tham mưu giải quyết kịp thời các cuộc đình công.

- Chính phủ cần kịp thời điều chỉnh mức lương tối thiểu phù hợp với tình hình chung của nền kinh tế thị trường thì đời sống của người lao động mới được đảm bảo góp phần hạn chế đình công.

* Đối với UBND tỉnh:

Đề nghị UBND tỉnh sớm sớm ra quyết định về tiêu chuẩn nhà cho công nhân lao động thuê để ở, có chính sách cụ thể và yêu cầu một số doanh nghiệp làm nhà cho công nhân lao động thuê ở với giá cả hợp lý . Đề nghị Nhà nước và tỉnh cần có chính sách cụ thể về xây dựng bệnh xá, nhà trẻ, công trình văn hoá, khu vui chơi, giải trí trong các KCN

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện Nghị định 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý Nhà nước đối với KCN, KCX để công tác quản lý nhà nước trong các KCN sớm được thực hiện.

Đề nghị các đơn vị ngành, địa phương liên quan cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời để nhanh chóng giải quyết triệt để các cuộc tranh chấp lao động tập thể, giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời ổn định môi trường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Các doanh nghiệp hoạt động trong các KCN bao gồm phần lớn là các Công ty cổ phần, Công ty TNHH và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (gồm các công ty của nhiều nước, chiếm hơn 1/3 số Công đoàn cơ sở trong các KCN). Công đoàn cơ sở trong các KCN có đặc thù riêng, song cho đến nay nhiều văn bản chỉ đạo hoạt động của các ban chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vẫn là các văn bản chỉ đạo đối với doanh nghiệp Nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có ý kiến chính thức với Bộ Lao động thương binh xã hội về việc có nên duy trì Sổ lao động? Và mô hình Ban Thanh tra nhân dân trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp cổ phần hoá nên như thế nào? Nhiều biểu mẫu văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp cổ phần hoá cần ngắn gọn và cụ thể, thiết thực hơn…

Trải qua hơn bốn năm hoạt động và phát triển Công đoàn các KCN Bắc Ninh đã chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNLĐ trong các KCN, góp phần không nhỏ trong việc ổn định môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Công đoàn các KCN Bắc Ninh sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế và tồn tại, vận dụng linh hoạt, sáng tạo những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để nâng cao hiệu quả công tác. Chỉ đạo xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn mạnh./.