Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 61
Số lượt truy cập: 23003607
Cập nhật: 24/03/2015
Nghị quyết phân công nhiệm vụ Ủy viên BTV, BCH Công đoàn các KCN Bắc Ninh khóa III, nhiệm kỳ (2014 - 2019)