Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 19
Số lượt truy cập: 27501269
Cập nhật: 14/06/2017
BÁO CÁO Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 như sau: