Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 41
Số lượt truy cập: 27189704
Cập nhật: 09/08/2017
TĂNG CƯỜNG ĐỐI THOẠI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP THUÊ NHÀ XƯỞNG TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
6 tháng đầu năm 2017, Phòng Quản lý Môi trường tổ chức 02 buổi đối thoại với các doanh nghiệp thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Kibaco và Công ty CP Mỹ Á (Khu công nghiệp Quế Võ) nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật về công tác Bảo vệ môi trường; đồng thời giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.