Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 73
Số lượt truy cập: 23003536
Lịch công tác tuần từ ngày 29/08-01/09/2016

Ngày

Lãnh đạo dự họp

Nội dung

Địa điểm

Thời gian

Thứ 2 ( 29/08/2016)

Thứ 3 ( 30/08/2016)

Nguyễn Đăng Sản

Công văn số: 953/BQN-DN về việc xử lý vi phạm về cháy nổ tại Công ty CP ĐT và XD Hợp Lực

Phòng họp tầng 2 BQL các KCN Bắc Ninh

09:00:00

Thứ 4 ( 31/08/2016)

Thứ 5 ( 01/09/2016)

Thứ 6 ( 02/09/2016)