Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 74
Số lượt truy cập: 23003539
Lịch công tác tuần từ ngày 05-09/09/2016

Ngày

Lãnh đạo dự họp

Nội dung

Địa điểm

Thời gian

Thứ 2 ( 05/09/2016)

Bùi Hoàng Mai

Họp Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

14:00:00

Bùi Hoàng Mai

Công văn số: 956/BQL-ĐT họp báo cáo tình hình góp vốn thực hiện dự án

Phòng họp số 1-BQL các KCN Bắc Ninh

09:00:00

Thứ 3 ( 06/09/2016)

Nguyễn Đăng Sản

Tham dự Lễ khai trương Bưu điện KCN VSIP

Số1 đường Hữu Nghị, KCN đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh

08:30:00

Thứ 4 ( 07/09/2016)

Thứ 5 ( 08/09/2016)

Nguyễn Đức Cao

Giấy mời số: 3239/GM-LĐTBXH tham dự Hội thảo đánh giá tổng kết 3 năm thi hành Bộ Luật Lao động năm 2012 khu vực phía Bắc

Phòng hội thảo Trường Sơn, khách sạn Armi, số 1A Nguyễn Tri Phương, Hà Nội

08:00:00

Nguyễn Đăng Sản

Giấy mời số 14/GM-STP dự tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý và xử lý vi phạm hành chính cho cán bọcông chức có thẩm quyền trênđịabàn tỉnh

Tầng 2, Khách sạn Suối Hoa

07:30:00

Thứ 6 ( 09/09/2016)

Nguyễn Đức Cao

Giấy mời số: 3239/GM-LĐTBXH tham dự Hội thảo đánh giá tổng kết 3 năm thi hành Bộ Luật Lao động năm 2012 khu vực phía Bắc

Phòng hội thảo Trường Sơn, khách sạn Armi, số 1A Nguyễn Tri Phương, Hà Nội

08:00:00