Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 75
Số lượt truy cập: 23003535
Lịch công tác tuần từ ngày 26-30/09/2016

Ngày

Lãnh đạo dự họp

Nội dung

Địa điểm

Thời gian

Thứ 2 ( 26/09/2016)

 

 

 

 

Thứ 3 ( 27/09/2016)

Nguyễn Đức Long

Giấy mời 394/GM-BCT cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế

Khách sạn Công đoàn-Số 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

08:30:00

Thứ 4 ( 28/09/2016)

 

 

 

 

Thứ 5 ( 29/09/2016)

Nguyễn Đăng Sản

Văn bản số 1196/SLĐTBXH-CSLĐ mời tham dự Hội nghị tập huấn hòa giải viên lao động năm 2016

Hội trường tầng 1-Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

08:00:00

Nguyễn Đức Cao

Văn bản số 331/BKHĐT-QLKKT mời tham dự Hội nghị chuyên gia quốc tế về KCN sinh thái

Hội An Beach Resort, TP Hội An tỉnh Quảng Nam

08:00:00

 

 

 

 

 

Thứ 6 ( 30/09/2016)

Nguyễn Đăng Sản

Văn bản số 1196/SLĐTBXH-CSLĐ mời tham dự Hội nghị tập huấn hòa giải viên lao động năm 2016

Hội trường tầng 1-Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

08:00:00