Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 73
Số lượt truy cập: 23003541
Lịch công tác tuần từ ngày 03-07/10/2016

Ngày

Lãnh đạo dự họp

Nội dung

Địa điểm

Thời gian

Thứ 2 ( 03/10/2016)

 

 

 

 

Thứ 3 ( 04/10/2016)

Bùi Hoàng Mai

Dự Lễ khánh thành nhà máy Nitto Việt Nam

KCN VSIP Bắc Ninh

09:00:00

Thứ 4 ( 05/10/2016)

Nguyễn Đức Long

1096/BQL-DN mời họp về việc chuyển mục đích sử dụng đất của các DN Cụm công nghiệp Tân Hồng-Hoàn Sơn

Phòng họp tầng 2 BQL các KCN Bắc Ninh

09:00:00

Thứ 5 ( 06/10/2016)

 

 

 

 

Thứ 6 ( 07/10/2016)

Nguyễn Đức Long

1095/BQL-DN mời họp về việc thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung làm việc với Công ty CP cồn rượu Hà Nội

Phòng họp tầng 2 BQL các KCN Bắc Ninh.

09:00:00