Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 74
Số lượt truy cập: 23003537
Lịch công tác tuần từ ngày 17-21/10/2016

Ngày

Lãnh đạo dự họp

Nội dung

Địa điểm

Thời gian

Thứ 2 ( 17/10/2016)

Bùi Hoàng Mai

Giấy mời số 02/GM-BVĐ dự Lễ phát động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo"

Hội trường B, Trung tâm Văn hóa kinh Bắc

08:30:00

Thứ 3 ( 18/10/2016)

Bùi Hoàng Mai

Giấy mời số 20/GM-STP về việc "Đánh giá thực trạng pháp luật và tác động của cải cách TTHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường"

Hội trường tầng 3 Sở Tư pháp

14:00:00

Thứ 4 ( 19/10/2016)

Mầu Quang Thắng

Dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI

Hội trường A, Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc

07:30:00

Thứ 5 ( 20/10/2016)

Bùi Hoàng Mai

Giấy mời số: 177/GM-UBND dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2016

Hội trường-Trụ sở UBND tỉnh

08:00:00

Thứ 6 ( 21/10/2016)

Nguyễn Đức Long

Giấy mời số: 176/GM-UBND dự hội nghị triển khai Luật thống kê năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

Hội trường tầng 2 Khu B Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc

07:30:00