Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 72
Số lượt truy cập: 23003543
Lịch công tác tuần từ ngày 24-28/10/2016

Ngày

Lãnh đạo dự họp

Nội dung

Địa điểm

Thời gian

Thứ 2 ( 24/10/2016)

 

 

 

 

Thứ 3 ( 25/10/2016)

Nguyễn Đức Long

Văn bản số 747/SCT-TTXTTM về việc mời họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội chợ Thương mại-Du lịch Bắc Ninh 2016

Hội trường tầng 4 Sở Công thương

14:30:00

Nguyễn Đức Long

Giấy mời 1547/GM-CT dự Hội nghị tập huấn kết hợp đối thoại với người nộp thuế lần thứ 2 năm 2016

Hội trường A Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc

07:30:00

Mầu Quang Thắng

Giấy mời số 23/GM-STP tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2016

Hội trường A, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

08:00:00

Thứ 4 ( 26/10/2016)

 

 

 

 

Thứ 5 ( 27/10/2016)

Nguyễn Đức Cao

Giấy mời số: 1192/GM-BQL Hội thảo kết nối, thúc đẩy phát triển các hoạt động dịch vụ trong các KCN Bắc Ninh"

Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc

08:30:00

Thứ 6 ( 28/10/2016)

Nguyễn Đức Cao

Giấy mời số 105-GM/BDV hội nghị bàn về công tác phối hợp thực hiện giám sát năm 2017

Liên đoàn Lao động tỉnh

08:00:00