Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 61
Số lượt truy cập: 22921498
Lịch công tác tuần từ ngày 31/10-04/11/2016

Ngày

Lãnh đạo dự họp

Nội dung

Địa điểm

Thời gian

Thứ 2 ( 31/10/2016)

Nguyễn Đức Cao

Giấy mời số 182/GM-UBND mời tham dự buổi ký biên bản ghi nhớ giữ UBND tỉnh với Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Hội trường tầng 3 Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh

15:00:00

Thứ 3 ( 01/11/2016)

Nguyễn Đức Long

Giấy mời 1357/MH-STNMT mời họp xem xét và hoàn thiện nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)

Sở Tài nguyên và Môi trường

08:00:00

Bùi Hoàng Mai

Văn bản số 1204/BQL-ĐT về việc hoạt động tại KCN Quế Võ

Phòng họp tầng 2, BQL các KCN Bắc Ninh

09:00:00

Thứ 4 ( 02/11/2016)

Nguyễn Đức Long

Văn bản số 1225/BQL-DN về việc đề nghị hỗ trợ khẩn cấp của Công ty TNHH Dynamic Motion Việt Nam

Hội trường BQL các KCN Bắc Ninh

09:00:00

Thứ 5 ( 03/11/2016)

 

 

 

 

Thứ 6 ( 04/11/2016)