Video clip
KCN Quế Võ 3 - Que Vo 3 IP
Số người đang online: 61
Số lượt truy cập: 22921496
Lịch công tác tuần từ ngày 07-11/11/2016

Ngày

Lãnh đạo dự họp

Nội dung

Địa điểm

Thời gian

Thứ 2 ( 07/11/2016)

Mầu Quang Thắng

Giấy mời số 95/GM-UBND diễn tập khu vực phòng thủ khu vực huyện Tiên Du kết hợp phương án phòng chống khủng bố, giải tán đám đông biểu tình, gây rối ANTT,...

Khu nhà vườn Hoàn Sơn Village và UBND xã Hoàn Sơn

14:30:00

Nguyễn Đức Long

Giấy mời 1424/KH-THQH dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội

Hội trường tầng 3, nhà A, Sở KH&ĐT

14:00:00

Nguyễn Đức Cao

Giấy mời số 105-GM/BDV hội nghị bàn về công tác phối hợp thực hiện giám sát năm 2017 (Số điện thoại 3825792 của Ban Dân vận ngày 26/10/2016 thông báo hoãn họp)

Liên đoàn Lao động tỉnh

14:00:00

Thứ 3 ( 08/11/2016)

Nguyễn Đức Long

Văn bản số 1253/BQL-DN mời họp về việc tình hình triển khai thực hiện dự án

Phòng họp tầng 2 BQL các KCN Bắc Ninh

08:30:00

Mầu Quang Thắng

Văn bản số 1227/BQL-TTr về việc kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong KCN

KCN Quế Võ

08:30:00

Thứ 4 ( 09/11/2016)

Nguyễn Đức Long

Văn bản số 1252/BQL-DN mời họp về việc tình hình triển khai thực hiện dự án

Phòng họp tầng 2 BQL các KCN Bắc Ninh

14:00:00

Mầu Quang Thắng

Văn bản số 1227/BQL-TTr về việc kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong KCN

KCN Quế Võ

08:30:00

Nguyễn Đức Long

Giấy mời dự Đại hội đại biểu Hội khuến học tỉnh Bắc Ninh lần thứ IV-(2016-2020)

Hội trường A, Trung tâm Văn hóa kinh Bắc

07:30:00

Thứ 5 ( 10/11/2016)

Nguyễn Đức Long

Văn bản 47/VNC-PTKT dự Hội thảo "Kinh tế tỉnh Bắc Ninh 2016-Những vấn đề và định hướng chính sách

Hội trường Cục Thống kê

07:45:00

Nguyễn Đức Long

Văn bản số 1248/BQL-DN mời họp về việc tình hình triển khai thực hiện dự án

Phòng họp tầng 2 BQL các KCN Bắc Ninh

14:00:00

Nguyễn Đức Long

Văn bản số 1247/BQL-DN mời họp về việc tình hình triển khai thực hiện dự án

Phòng họp tầng 2 BQL các KCN Bắc Ninh

08:30:00

Mầu Quang Thắng

Văn bản số 1227/BQL-TTr về việc kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong KCN

KCN Quế Võ

08:30:00

Thứ 6 ( 11/11/2016)

Nguyễn Đức Long

Văn bản số 1251/BQL-DN mời họp về việc tình hình triển khai thực hiện dự án

Phòng họp tầng 2 BQL các KCN Bắc Ninh

08:30:00

Nguyễn Đức Long

Văn bản số 1249/BQL-DN và 1250/BQL-DN mời họp về việc tình hình triển khai thực hiện dự án

Phòng họp tầng 2 BQL các KCN Bắc Ninh

13:30:00