Nhân viên kế toán nội bộ . kế toán viên . kế toán hành chính
14:57 20/07/2017
Kính gửi quý công ty Tên tôi là : LÝ THỊ THU HẰNG sing ngày: 11/01/1992 Quê quán : TT Hạ hÒa - Hạ Hòa - Phú Thọ sdt : 0164.3598.506

Kinh nghiệm : Tối bắt đầu làm việc tại Trung tâm nghiên cứu tư vấn và hỗ trwoj sức khẻo cộng đồng từ tháng 8/2013 đến tháng 3 /2017 vừa mới kết thúc.
1. Thực hiện kiểm tra hóa đơn chứng từ mua vào của Công ty hợp lý, hợp lệ đủ điều kiện để thanh toán. Nếu không hợp lệ thông báo đến đơn vị liên quan.
2. Lập báo cáo thuế, báo cáo sử dụng hóa đơn, thu nhập cá nhân hàng tháng, quý, năm theo quy định hiện hành.
3. Thực hiện công tác kế toán tiền lương: kiểm tra và thanh toán lương theo đúng quy chế tiền lương của Công ty.
4. Thực hiện công tác kế toán ngân hàng: thực hiện các giao dịch qua ngân hàng, làm ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền,...hạch toán vào phần mềm kế toán.
5. Hỗ trợ các công tác hành chính : Tuyển dụng ( Lên lịch và kế hoạch phỏng vấn )
6. Theo dõi công nợ hàng tháng , hàng quý , làm báo cáo lên ban giám đốc
• Lý do nghỉ việc : Điều chuyển công tác vào TP HCM nhưng vì do địa hình địa lý tôi không vào đó được .
Tôi rất mong nhận được sự phản hồi của quý công ty .
Tôi chân thành cảm ơn .
Người tìm việc :
Lý Thị Thu Hằng

File đính kèm

Top
Advertisment
Business connection
Văn bản, chính sách mới Tiếng Anh Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Sở Xây dựng Tiếng Anh CERTIFICATE OF CAPACITY OF CONSTRUCTION CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR LABOR SAFETY AND HYGIENE TRAINING ACTIVITIES
Rate exchange