Awarding the Investment Registration Certificate and signing a contract of social housing construction project
11:10 29/01/2019
On the afternoon of January 24, the provincial People's Committee held a ceremony to grant investment registration certificates and sign contracts for investment projects on construction of social houses. Attending the conference were: Nguyen Nhan Chien, Member of the Party Central Committee, Secretary of the Provincial Party Committee, Head of the Provincial Parliament Delegation; Nguyen Huu Quat, Standing Deputy Secretary of the Provincial Party Committee; Nguyen Tu Quynh, Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Chairman of the Provincial People's Committee; Dao Hong Lan, Alternate Member of the Party Central Committee, Deputy Secretary of the Provincial Party Committee; Nguyen Huong Giang, Member of the Provincial Standing Committee, Chairman of the Provincial People's Council; comrades in the Standing Committee of the Provincial Party Committee, Standing People's Council, leaders of the People's Committee, Fatherland Front Committee, National Assembly Delegation, representatives of the Government Office, ministries, central branches and departments
The provincial leaders received the delegation from Korea
09:44 13/12/2018
On the afternoon of December 10, the provincial People's Committee held a meeting to welcome the delegation of Korean enterprises to visit and learn investment opportunities in Bac Ninh
Discussion on building a harmonious, stable and progressive labor relations
11:25 18/09/2018
On the morning of September 17th, at the Kinh Bac Cultural Center, the provincial People's Committee coordinated with the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs and the International Labor Organization (ILO) Establishing harmonious, stable and progressive labor relations - the roles and responsibilities of the parties. "
Prime minister asks Facebook, Google wonders what to invest in Vietnam?
08:35 13/09/2018
In a meeting with a number of global corporations, including Google, Facebook, the Prime Minister shared his desire to listen "what do you most enjoy and what do you think is the most distraught when investing do business in Vietnam? "
Online conference to improve the quality of administrative procedures
09:27 12/09/2018
On 11/9, the Government organized a national conference on improving the quality of administrative procedures. Mr. Truong Hoa Binh, Member of Politburo, Deputy Prime Minister of the Government presided over the conference.
Chairman of the provincial People's Committee Nguyen Tu Quynh met with the President of the World Smart City Association
10:12 04/09/2018
On August 31st, Mr. Nguyen Tu Quynh, Deputy Secretary of the provincial Party Committee, Chairman of the provincial People's Committee met with Eduard Dumitrascu, Chairman of the Intelligent City Association of the world to explore opportunities to support construction cooperation. Modeling the intelligent city of Bac Ninh province.
Mission of Economic Committee of the National Assembly to work in Bac Ninh province
09:50 31/08/2018
Preparing for the contents of the sixth session of the XIV National Assembly (term 2016-2021), on August 30, the delegation of the Economic Committee of the 14th National Assembly, led by Comrade Vu Hong Thanh, Member of the Central Committee, Member of the Standing Committee of the National Assembly, Chairman of the Economic Committee of the National Assembly as head of the delegation to work with Bac Ninh province.
Conference to summarize 20 years of construction and development of industrial zones and received the Labor Medal of First Class
09:01 28/08/2018
On the afternoon of August 24, 2018, Bac Ninh Industrial Zones Authority organized a conference to summarize 20 years of construction and development of industrial zones and receive the First-Class Labor Medal.
Sản phẩm doanh nghiệp
Cây xanh Phú Lâm Quạt làm mát Máy lọc nước Điều hòa nhiệt độ
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
FDI CO.,LDT VNPT Bắc Ninh Hon đa Vĩnh Cát Cây xanh Phú Lâm DH Logistics Cây Xanh Phú Lâm SSHIP Công ty vận chuyển Hà Nội JSC Bê tông Phúc Tiến
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Tổ chức, cá nhân có nhà, đất cho thuê hãy kích vào đây để gửi thông tin đăng thông tin lên website này Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ