Gia Bình IP
14:58 30/08/2018

1. Area: 300 ha

2. Location: Near Highway 282

- About 65 km from Hanoi.

- About 110 km from Hai Phong port.

- 70 km from Noi Bai International Airport.

- It is about 150 km far from Cai Lan port (Quang Ninh).

- It is about 145 km from the Viet-Trung border gate.

The industrial zone will be invested in synchronous technical infrastructure to ensure the development of the industrial zone.

3. Investor:

Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Hà Nội JSC Bê tông Phúc Tiến SSHIP Cây xanh Phú Lâm Hon đa Vĩnh Cát FDI CO.,LDT Cây Xanh Phú Lâm VNPT Bắc Ninh
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ