Yen Phong 2 IP
15:18 30/08/2018
Industrial Zone, Yen Phong 2 was established under Decision No. 856 /TTg-CN of the Prime Minister on 28 June 2007 with a total planning area of ​​1,200 hectares, of which 1,000 hectares are industrial zones. The urban area is 200 hectares, with a total investment capital of VND1,617 billion.

Tiếng Việt

1. Scale:

Industrial Zone, Yen Phong 2 was established under Decision No. 856 /TTg-CN of the Prime Minister on 28 June 2007 with a total planning area of ​​1,200 hectares, of which 1,000 hectares are industrial zones. The urban area is 200 hectares, with a total investment capital of VND1,617 billion.

2. Location: close to National Highway 18 (Noi Bai International Airport - Ha Long City)

- About 38 km from Hanoi.
- About 15 km from Noi Bai International Airport.
- It is about 145 km far from Cai Lan Port (Quang Ninh).
- About 145 km from Hai Phong Port.
- It is about 145 km from the Viet-Trung border gate (Lang Son).

3. Investor:
- Investor 1: VSIP Bac Ninh Co., Ltd (VSIP BACNINH)
+ Head office: 2nd Floor, Hanoi Lakeview Building, 28 Thanh Nien Street, Tay Ho District, Hanoi
+ Tel 024-37162330
+ Fax: 024-3716 2315
- In Bac Ninh: No.1, Huu Nghi Boulevard, Phu Dia Commune, Tu Son Town, Bac Ninh Province.
+ Tel: 0222-3765668
+ Fax: 0222-3765666
+ Email: hanh.tm@vsip.com.vn
- Investor 2: Kinh Bac City Development Share Holding Corporation.
+ Area: 300ha
+ Phone: 0222-3634024 / 34
+ Fax: 0222-3634035
+ Email: ntthuong@kinhbaccity.com
+ Website: www.kinhbaccity.com

Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Bê tông Phúc Tiến VNPT Bắc Ninh Cây Xanh Phú Lâm Hon đa Vĩnh Cát FDI CO.,LDT SSHIP Hà Nội JSC Cây xanh Phú Lâm
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ