Tìm việc Y Tá Công Ty
09:54 28/06/2016

Tôi là: Nguyễn Thị Hồng, NS: 20/08/1991
* Kinh nghiệm làm tại Phòng Khám Y Cao Hà Nội
+ Lam việc tiêm truyền, cấp phát thuốc theo chỉ định của bác sỹ, công việc y tế tại phòng khám.
+ Phụ giúp bác sỹ đánh máy siêu âm.
- làm Y Tá tại Công Ty Hàn Quốc đến nay là 2 năm ( làm công việc y tế công ty và làm hỗ trợ nhân sự)

File đính kém

Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường Cây Xanh Phú Lâm Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Khách san Viz Goo Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ