Những điểm mới trong Bộ Luật Lao động năm 2012
07:11 28/05/2013

Từ ngày 1/5/2013, Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung chính thức có hiệu lực. Với vai trò là công đoàn cấp trên cơ sở, chúng tôi có trách nhiệm chỉ ra một số điểm mới trong Bộ Luật Lao động 2012.

Bộ luật Lao động sửa đổi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tháng 6.2012 có một số nội dung cơ bản mà người lao động sẽ được hưởng lợi là:

Chế độ nghỉ thai sản đối với lao động nữ sẽ kéo dài hơn; cụ thể, theo quy định cũ, chỉ có lao động nữ là người tàn tật mới được nghỉ thai sản 6 tháng thì theo quy định mới, mọi lao động nữ khi sinh đẻ đều được nghỉ 6 tháng (Điều 157). Luật mới cũng quy định tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm cao hơn 20% so với trước đây (Điều 97). Tiền lương cho thời gian thử việc của người lao động được điều chỉnh tăng 10% (85% lương so với 75% trước đây) (Điều 28).

Một quy định mới nữa là người lao động thử việc nếu được nhận vào làm việc, thì thời gian thử việc cũng được tính là thời gian tham gia BHXH... Bắt đầu từ 1.5 quyền và lợi ích của người lao động thuê lại và lao động giúp việc gia đình đã được quy định và điều chỉnh bởi bộ luật mới. Ngoài ra còn rất nhiều quy định khác nhằm bảo vệ tốt hơn người lao động và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công đoàn đại diện và bảo vệ người lao động, như quy định về cơ chế dân chủ, cơ chế đối thoại; cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ (Điều 192).

Để đưa Bộ luật Lao động nhanh chóng đi vào cuộc sống thì vai trò của tổ chức công đoàn là rất quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến bộ luật tới công nhân lao động. Công đoàn cơ sở trong khu công nghiệp Bắc Ninh cần phải tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới người lao động và đoàn viên công đoàn. Phải đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền. Bộ luật mới có 17 chương 242 điều. Vì vậy cần soạn thảo thành tài liệu tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng. Cần lựa chọn những nội dung người lao động quan tâm nhất, thiết thực nhất với họ để đưa vào tài liệu tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để Luật Lao động nhanh chóng đến với người lao động và cả chủ sử dụng lao động.

Muốn vậy, trước hết mỗi cán bộ công đoàn cần phải nắm rõ những nội dung của bộ luật, đặc biệt là những điểm mới, những điểm đã được sửa đổi, bổ sung. Tổ chức Công đoàn phải là người đi đầu trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật Lao động tới người lao động; cần sử dụng có hiệu quả bộ máy tuyên truyền để phổ biến Bộ luật Lao động tới mọi đối tượng người lao động. Ngoài ra, với chức năng, nhiệm vụ đã được quy định, Công đoàn các khu công nghiệp cần tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền pháp luật lao động tới người lao động cũng như Người sử dụng lao động. Chỉ có như vậy, chúng ta mới sớm đưa Bộ luật Lao động đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ./.

 

Nguyễn Gia Cường - Công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh

Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Cây xanh Phú Lâm Quạt làm mát Máy lọc nước Điều hòa nhiệt độ
Thăm dò
Chất lượng dịch vụ phụ trợ trong khu vực?
Quảng cáo
DH Logistics Công ty vận chuyển Cây Xanh Phú Lâm VNPT Bắc Ninh SSHIP Bê tông Phúc Tiến FDI CO.,LDT Hà Nội JSC Trung tâm dịch vụ việc làm Cây xanh Phú Lâm Hon đa Vĩnh Cát
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Tổ chức, cá nhân có nhà, đất cho thuê hãy kích vào đây để gửi thông tin đăng thông tin lên website này Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ