Công bố kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện năm 2019
09:05 08/11/2019
Ngày 26/10, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội chủ trì phối hợp với Trung tâm hành chính công tỉnh tổ chức Hội nghị “Công bố kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện năm 2019”.


Toàn cảnh Hội nghị

Với phương pháp khảo sát dựa trên mô hình Servqual (của Parasuraman và cộng sự năm 1988) và SERVPERF (của Cronin và Taylor năm 1992), Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội tỉnh xây dựng các tiêu chí khảo sát đo lường dựa trên 6 tiêu chí: tiếp cận dịch vụ HCC, thủ tục hành chính; công chức trực tiếp giải quyết công việc; kết quả cung ứng dịch vụ HCC;  tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị và một vài tiêu chí khác; Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế-xã hội tỉnh đã đưa ra bảng hỏi và phiếu khảo sát với thang đo 5 điểm lựa chọn là “rất hài lòng”, “hài lòng”, “bình thường”, “không hài lòng” và “rất không hài lòng”; đối tượng khảo sát ngẫu nhiên là 1.200 công dân và phạm vi khảo sát gồm Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và Trung tâm hành chính công cấp huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

So với kết quả đánh giá năm 2018, năm 2019 kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ người dân hài lòng về các dịch vụ công đạt trên 98%; trong đó các tiêu chí có tính chất gây phiền hà, khó khăn cho người dân trong thực hiện giải quyết TTHC giảm so với năm 2018: Công chức có gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân trong quá trình giải quyết TTHC giảm từ 14,04% (năm 2018) giảm xuống còn 2,35% (năm 2019); có phải trả thêm chi phí khác ngoài phí/lệ phí quy định giảm từ 2,03% xuống còn 0,94%; có phải sang Sở, đơn vị chuyên ngành giải quyết TTHC giảm từ 9,56% xuống còn 6,67%.

Năm 2019,  Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã có bước nhảy vọt từ vị trí 10 năm 2018 lên vị trí thứ 1 với có số điểm 69,93 điểm, Ban Quản lý an toàn thực phẩm có số điểm thấp nhất với 63,69 điểm. Đối với trung tâm hành chính công cấp huyện, thị xã, thành phố, trung tâm hành chính công thành phố bắc ninh từ vị trí thứ 2 năm 2018 lên vị trí thứ 1 năm 2019 với số điểm là 70,97, trung tâm hành chính công huyện thuận thành tụt 1 bậc xuống vị trí cuối với số điểm là 62,40.

Đây là năm thứ 2 Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh tiến hành cuộc khảo sát với mục tiêu đo lường mức độ hài lòng của công dân, tổ chức trong giải quyết TTHC tại các Trung tâm HCC trong tỉnh. Đây là cơ sở dữ liệu, thông tin cần thiết, kịp thời để các Trung tâm HCC cũng như mỗi cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các Trung tâm HCC trong tỉnh nhìn nhận, đánh giá, rút kinh nghiệm, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ công dân, tổ chức trong thời gian tới, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh./.

Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Cây Xanh Phú Lâm VNPT Bắc Ninh Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ