Tạm dừng thanh tra doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19
12:12 25/03/2020
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ngô Văn Luyến vừa ký ban hành văn bản số 832/UBND-NC thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020.

Chỉ thanh tra, kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo đó, để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh tạm dừng thanh tra các doanh nghiệp tại Quyết định số 1977/QĐ-UBND (Phụ lục 2) ngày 29/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Đối với việc thanh tra, kiểm tra đột xuất, chỉ được thanh, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật và phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh. Người ra Quyết định thanh tra, kiểm tra; Trưởng Đoàn thanh tra, kiểm tra; công chức thanh tra chuyên ngành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về kết luận, làm rõ nguyên nhân, mức độ vi phạm và việc xử lý đối với cá nhân, tổ chức có liên quan theo các dấu hiệu đã được xác định là căn cứ để ra Quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất. Không mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung của Quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất; trường hợp đặc biệt phải có văn bản báo cáo xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh. 

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thông báo nội dung này đến các doanh nghiệp trên địa bàn; cung cấp số điện thoại, tiếp nhận các thông tin doanh nghiệp phản ánh trong trường hợp bị thanh tra, kiểm tra không đúng quy định.
bacninh.gov.vn
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Cây Xanh Phú Lâm VNPT Bắc Ninh
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ