Tập huấn kỹ năng xây dựng thỏa ước lao động tập thể
11:04 05/09/2019
Chiều 22/8, Ban Quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Tổ chức Kenan tổ chức Tập huấn kỹ năng xây dựng thỏa ước lao động tập thể cho 80 đối tượng là Trưởng phòng quản lý nhân sự và Chủ tịch công đoàn các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tham dự buổi tập huấn có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn. 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được Tiến sĩ Nguyễn Duy Phúc, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động và Thạc sĩ Hà Đình Bốn, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) truyền đạt, hướng dẫn các nội dung về: Quy trình thương lượng và xây dựng các bản thỏa ước lao động tập thể; kỹ năng đàm phán, thương lượng cơ bản để ký kết thỏa ước lao động tập thể; cơ chế quan hệ lao động và tiêu chuẩn quan hệ lao động; xây dựng hệ thống quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại nơi làm việc... Qua đó, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng xây dựng thỏa ước lao động tập thể, đồng thời xây dựng kỹ năng tạo hài hòa quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp.

Đây là hoạt động nằm trong dự án “Nâng cao nhận thức và thực hành tiêu chuẩn lao động quốc tế” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Tổ chức phi chính phủ Kenan thực hiện phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn cùng triển khai. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao nhận thức cho các bên liên quan về tiêu chuẩn lao động quốc tế; thiết lập một hệ thống theo dõi thu thập vào báo cáo việc thực hiện tiêu chuẩn lao động quốc tế; tăng cường đối thoại mang tính chất xây dựng về tiêu chuẩn lao động quốc tế./.
bacninh.gov.vn
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Cây xanh Phú Lâm
Quảng cáo
Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Cây Xanh Phú Lâm VNPT Bắc Ninh
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ