Bắc Ninh thu hút hơn 193 triệu USD vốn FDI
10:59 03/02/2023
Trong tháng 1-2023, các KCN Bắc Ninh thu hút 175,93 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Trong đó, Ban Quản lý các KCN tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho 10 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 118,83 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 9 dự án với số vốn tăng là 57,1 triệu USD. Có 3 dự án bị thu hồi với tổng vốn đầu tư đăng ký 11,8 triệu USD. Đến nay, Ban Quản lý các KCN đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.123 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 20.354,786 triệu USD; vốn đầu tư hạ tầng là 263,91 triệu USD.

Doanh nghiệp FDI đầu tư tại các KCN Bắc Ninh phát huy hiệu quả nguồn vốn.

Cùng kỳ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 10 dự án FDI (ngoài KCN), với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4,23 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 7 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 12,23 triệu USD và thu hồi 1 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 0,22 triệu USD. Trên địa bàn tỉnh có 2 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 0,95 triệu USD.

Như vậy, ngay trong tháng đầu tiên của năm 2023, Bắc Ninh thu hút vốn FDI được 193,34 triệu USD.

baobacninh.com.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ