Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đứng thứ 4 Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2020 tỉnh Bắc Ninh
13:39 30/12/2020
Ngày 28/12/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ký ban hành Quyết định số 1863/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bế kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2020.

Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tỉnh Bắc Ninh thực hiện với 17 Sở, ban, ngành và 8 UBND các huyện, thị xã, thành phố. Thứ tự xếp hạng theo nhóm có 15 đơn vị đạt Tốt, 10 đơn vị đạt Khá. Điểm do Hội đồng chấm Sở Giao thông vận tải đứng thứ nhất với 97 điểm, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh đạt 95,5 điểm đứng thứ 4.

Điều 2 của Quyết định nêu rõ “Căn cứ kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính trong năm 2021 và những năm tiếp theo”.

Nguyễn Văn Hậu (Tổng hợp)
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Cây Xanh Phú Lâm Khách san Viz Goo Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị - Receive and respond Reflect recommendations Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ