8 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt hơn 192 tỷ USD
11:55 25/08/2014
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tháng 8/2014, kinh tế Việt Nam đã xuất siêu 100 triệu USD.
Cụ thể, kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 8 ước đạt 25,9 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 13 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 12,9 tỷ USD.

Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 192,3 tỷ USD trong đó xuất khẩu ước đạt 97 tỷ USD và nhập khẩu ước đạt 95,3 tỷ USD.

Như vậy, sau 8 tháng đầu năm kinh tế Việt Nam đã xuất siêu khoảng 1,7 tỷ USD, trong đó, xét theo thành phần kinh tế, khu vực kinh tế nhà nước nhà nước nhập siêu 10,1 tỷ USD và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 11,8 tỷ USD.

Trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 13 tỷ USD tăng 0,7%, tương đương 84,2 triệu USD so với tháng 7, trong đó khu vực FDI (kể cả dầu thô) ước đạt 8,82 tỷ USD, tăng 1,6%. Kim ngạch một số mặt hàng tiếp tục tăng cao như điện thoại các loại và linh kiện 6,7%, gạo tăng 11% than đá tăng 59%
 
Đối với nhập khẩu, kim ngạch tháng 8 ước đạt 12,9 tỷ USD giảm 0,5%  tương đương 65 triệu USD so với tháng 7. Trong đó khu vực FDI đạt 7,2 tỷ USD giảm 0,5%, khu vực kinh tế trong nước cũng giảm nhẹ 0,5%. 

Kim ngạch một số mặt hàng tăng mạnh là lúa mỳ tăng 63,2%; cao su tăng 22,8% và điện thoại các loại và linh kiện tăng 13,4%.
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Hon đa Vĩnh Cát Cây Xanh Phú Lâm VNPT Bắc Ninh Bê tông Phúc Tiến Cây xanh Phú Lâm SSHIP FDI CO.,LDT Hà Nội JSC
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ