Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018
00:00 08/01/2018
Chiều ngày 05/01/2018, Ban Quản lý các KCN tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Đặng Đức Thính, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đại diện các Công ty đầu tư phát triển hạ tầng KCN.

Đồng chí Nguyễn Đức Cao – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 với một số kết quả đạt được như sau:

Năm 2017, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 135 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 454,67 triệu USD (101 dự án FDI, vốn 327,06 triệu USD; 34 dự án trong nước, vốn 2.759,18 tỷ đồng tương đương 127,61 triệu USD); Cấp 408 Giấy Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (341 lượt dự án FDI, 67 lượt dự án trong nước). Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh trong năm 2017 là 3.422,75 triệu USD (FDI là 3.255,31 triệu USD; trong nước là 3.630,90 tỷ đồng tương đương 167,44 triệu USD) đạt 456% so với kế hoạch 2017 (3.422,75/750). Lũy kế đến nay đã cấp 1.204 Giấy chứng nhận đầu tư (trong nước là 415, FDI là 789) với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 16.619,52 triệu USD (trong nước là 38.543,09 tỷ đồng tương đương 1.854,95 triệu USD, FDI là 14.764,57 triệu USD).

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN tương đối ổn định và có mức tăng trưởng cao có 75 dự án đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động đến thời điểm báo cáo là 827 dự án. Các doanh nghiệp KCN Bắc Ninh tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 664.674 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu khoảng 28,5 tỷ USD; giá trị nhập khẩu 23,5 tỷ USD; nộp ngân sách thông qua các khoản thuế đạt khoảng 8.700 tỷ đồng.

Các KCN Bắc Ninh sử dụng 284.470 lao động, tăng 53.129 lao động so với cuối năm 2016 và đạt 295% so với kế hoạch năm. Trong đó lao động địa phương là 74.918 người (26,3%), lao động nữ là 186.112 người (65,4%), lao động nước ngoài 4.035 người (1,4%). Thu nhập bình quân của lao động gián tiếp là 6,8 triệu đồng/người/ tháng, của lao động trực tiếp là 5,7 triệu đồng/người/ tháng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường đánh giá cao vai trò chỉ đạo, điều hành của Ban Quản lý các KCN đóng góp tích cực vào kết quả về tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đặc biệt là thu hút đầu tư giữ vững tp đầu.

Năm 2018, tỉnh xây dựng mục tiêu tốc độ tăng trưởng đạt từ 10,5% đến 11,5%; giá trị sản xuất công nghiệp hơn 1 triệu tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu chung của tỉnh thì lĩnh vực công nghiệp chiếm vị trí quan trọng. Do vậy, Ban Quản lý các KCN tỉnh cần làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, bảo đảm an ninh trật tự trong KCN tạo niềm tin cho các nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết hiệu quả các vấn đề môi trường, phòng cháy chữa cháy, giải phóng mặt bằng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các dịch vụ KCN như: dịch vụ bảo vệ, nhà ở cho công nhân, xây dựng thiết chế văn hóa trong các KCN...Tổng rà soát và có biện pháp xử lý các doanh nghiệp, đơn vị vi phạm về công tác quản lý xây dựng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường trao Bằng khen cho Tập thể Ban Quản lý các KCN tỉnh.

Với những kết quả đạt được năm 2017, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đã nhận được nhiều Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh cho Ban, tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017

Khép lại năm 2017 với những thành công vượt bậc, năm 2018 các Khu công nghiệp Bắc Ninh phấn đấu thu hút 70-80 dự án thứ cấp đầu tư vào các KCN với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh đạt khoảng 750 triệu USD. Các doanh nghiệp thứ cấp trong các KCN tạo ra: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 700.000 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu đạt khoảng 28,5 tỷ USD; Giá trị nhập khẩu đạt khoảng 20 tỷ USD; Thu ngân sách thông qua các khoản thuế đạt khoảng 9.000 tỷ đồng. Tạo việc làm mới cho khoảng 20.000 lao động./.

Nguyễn Thị La
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Cây xanh Phú Lâm VNPT Bắc Ninh SSHIP Bê tông Phúc Tiến FDI CO.,LDT Hon đa Vĩnh Cát Cây Xanh Phú Lâm Hà Nội JSC
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ