Chủ tịch UBND tỉnh sẽ trực tiếp đối thoại với doanh nghiệp nhỏ và vừa
07:48 11/05/2018
Đây là thông điệp đưa ra trong chương trình “Đối thoại với Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2018” dự kiến diễn ra từ ngày 23-25/5/2018 tại thị xã Từ Sơn với khoảng 200 doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.

Chương trình đối thoại với DNNVV có chủ đề “DNNVV: Bình đẳng, hợp tác, phát triển hướng tới mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương”, nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu và xu thế phát triển; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; đưa ra kế hoạch, chính sách, biện pháp hỗ trợ DNNVV trong thời gian tới. Qua đó, hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển và phục vụ, thực hiện các bước đi xây dựng Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, tạo cơ hội cho cộng đồng DNNVV tham gia vào quá trình phát triển của tỉnh.

Đặc biệt, với thông điệp “Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đối thoại với DNNVV” trước khi đối thoại diễn ra để DNNVV hứng khởi, nắm bắt được ý nghĩa, niềm tin, sự đồng cảm và kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh đối với khu vực DNNVV trong bối cảnh phát triển mới của tỉnh.

Nội dung đối thoại được thực hiện theo hướng thiết thực “hỏi nhanh, đáp gọn”, đối thoại thẳng thắn về các vấn đề: thực hiện thông điệp phát triển của tỉnh, triển khai chính sách, công tác hỗ trợ DNNVV; giải quyết kiến nghị, khó khăn, vướng mắc; trao đổi, thảo luận giữa doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh và các cơ quan liên quan về các vấn đề, lĩnh vực liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh (thủ tục hành chính, thuế, đất đai, lao động, điện, nước, hải quan, bảo hiểm xã hội, môi trường,...).

Cũng trong buổi đối thoại, lãnh đạo tỉnh tóm tắt kết luận, chỉ đạo các cơ quan tham mưu của UBND tỉnh tiếp tục giải quyết và trả lời doanh nghiệp, nhà đầu tư  đối với các nội dung cần thời gian nghiên cứu, báo cáo kết quả với UBND tỉnh. Đối với các vấn đề không thuộc thẩm quyền thì Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổng hợp để kiến nghị đến cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết và trả lời bằng văn bản sau đối thoại.
bacninh.gov.vn
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Hon đa Vĩnh Cát Cây Xanh Phú Lâm Hà Nội JSC FDI CO.,LDT SSHIP Bê tông Phúc Tiến VNPT Bắc Ninh Cây xanh Phú Lâm
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ