Công văn của BQL các KCN V/v tổ chức đón Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015
09:50 03/02/2015
Để đảm bảo tốt đời sống cho người lao động trong các Khu công nghiệp Bắc Ninh được ăn tết vui tươi, đầm ấm và an toàn. Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh yêu cầu doanh nghiêp trong các KCN Bắc Ninh tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

UBND TỈNH BẮC NINH

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN

 
 

 


Số: 106 /BQL - VP          

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


Bắc Ninh, ngày 02 tháng 02 năm 2015

V/v tổ chức đón Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

 

     

 

Kính gửi:

- Các Công ty đầu tư phát triển hạ tầng KCN;

- Các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

 

Để đảm bảo tốt đời sống cho người lao động trong các Khu công nghiệp Bắc Ninh được ăn tết vui tươi, đầm ấm và an toàn. Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh yêu cầu doanh nghiêp trong các KCN Bắc Ninh tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Không tổ chức chúc tết, tặng quà; đảm bảo trật tự an toàn trong dịp tết nguyên đám Ất Mùi năm 2015, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho công nhân và người lao động.

2. Chăm lo thiết thực đến đời sống người lao động:

- Thực hiện nghiêm chế độ trả lương, tiền thưởng, không để tình trạng nợ lương đối với người lao động.

- Các doanh nghiệp có kế hoạch bố trí xe đưa, đón công nhân về quê ăn tết hoặc hỗ trợ bằng tiền, để công nhân sớm trở lại làm việc sau đợt nghỉ tết, ổn định sản xuất kinh doanh.

- Báo cáo số lượng người lao động đi làm sau tết vào ngày đầu tiên doanh nghiệp tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại.

3. Thực tốt công tác phòng chống cháy nổ và an ninh trật tự:

- Thực hiện công tác tự kiểm tra các quy trình, quy định về an toàn, phòng chống cháy nổ, đặc biệt chú trọng kiểm tra hệ thống trang thiết bị cung cấp, sử dụng điện đối với các doanh nghiệp, dây chuyền sản xuất có nhiều nguy cơ mất an toàn, chập điện, cháy, nổ và tập trung nhiều hàng hóa, vật tư dễ cháy nổ; xây dựng phương án phòng chống cháy nổ (đặc biệt những khu vực có nguy cơ cháy nổ cao). 

- Tập trung duy trì công tác phòng chống cháy nổ trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh nhất là những ngày trước và sau tết. Xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Thường xuyên tuyên truyền đến người lao động thực hiện đúng quy định về an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị minh.

- Bố trí lực lượng bảo vệ và cán bộ trực trong dịp tết nâng cao ý thức trách nhiệm không để gây ra tình trạng mất an ninh trật, trộm cắp…trong các Doanh nghiệp.

4. Các công ty đầu tư phát triển hạ tầng KCN:

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Đồn Công an KCN, Công an huyện có KCN trong công tác bảo đảm an ninh trật tự nhằm chủ động phòng ngừa, đảm bảo giữ gìn tốt an ninh trật tự trong các KCN.

- Dọn vệ sinh môi trường tại các Khu công nghiệp đảm bảo các KCN xanh, sạch, đẹp.

- Xây dựng kế hoạch công tác, phân công cán bộ và chuẩn bị phương tiện đảm bảo khi thực hiện nhiệm vụ của Khu công nghiệp trong dịp tết để giải quyết công việc của các Doanh nghiệp thứ cấp, không để công việc của các Doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp bị trì trệ, ùn tắc.

Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh thông báo người trực, số điện thoại để các doanh nghiệp liên hệ trong ngày tết như sau:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Mai Hương

Chánh văn phòng

0983.040.904

2

Hoàng Thị Thu Hải

Trưởng phòng Quản lý Lao động

0916.848.016

3

Nguyễn Mạnh Huấn

Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp

0982.568.888

4

Lâm Thanh Sơn

Trưởng phòng Đại diện

0989.089.979

Giao Văn phòng Ban phối hợp với các phòng chuyên môn của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện, báo cáo Trưởng ban./.

Nơi nhân:

- Như kính gửi;

- UBND tỉnh (b/c);

- Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PTC UBND tỉnh (b/c);

- Lãnh đạo ban BQL;

- Các phòng chuyên môn, TTHTĐT&PTKCN;

- Lưu: VT, CVP.

 TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

 

Ngô Sỹ Bích

 

Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
FDI CO.,LDT Cây xanh Phú Lâm Hà Nội JSC SSHIP Bê tông Phúc Tiến VNPT Bắc Ninh Hon đa Vĩnh Cát Cây Xanh Phú Lâm
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ