Công văn số 415/BQL-ĐD của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh
08:36 18/05/2014
Công văn số 415/BQL-ĐD của Ban quản lý các KCN Bắc Ninh gửi Lãnh đạo các doanh nghiệp trong các KCN về việc đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn các hành động phá hoại, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Cây xanh Phú Lâm FDI CO.,LDT Bê tông Phúc Tiến SSHIP Cây Xanh Phú Lâm Hà Nội JSC Hon đa Vĩnh Cát VNPT Bắc Ninh
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ