Đại hội Công đoàn Ban quản lý các KCN Bắc Ninh lần thứ 7 nhiệm kỳ 2019-2024
07:11 26/04/2019
Chiều ngày 25/5/2019 tại hội trường Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đã diễn ra Đại hội Công đoàn Ban quản lý các KCN Bắc Ninh lần thứ VII nhiệm kỳ 219-2024. Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Hoàng Mai, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; đồng chí Nguyễn thế Quyết, Chủ tịch Công đoàn các KCN Bắc Ninh; đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn và các đoàn viên công đoàn Ban quản lý các KCN Bắc Ninh.

Đại hội Công đoàn Ban quản lý các KCN Bắc Ninh lần thứ VII diễn ra trong không khí cả nước đang hăng hái thi đua Chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5. Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Ban quản lý các KCN lần thứ III, tiến tới Đại hội Công đoàn các Khu công nghiệp Bắc Ninh khóa IV. Trong nhiệm kỳ hoạt động 5 năm (2014-2019), đoàn viên Công đoàn Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành cơ bản những mục tiêu, kế hoạch mà các tổ chức đề ra.

Với sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban quản lý các KCN Bắc Ninh và Công đoàn các KCN Bắc Ninh, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, sự ủng hộ của một số công đoàn cơ sở doanh nghiệp trong nhiệm kỳ VI (2014-2019) , Công đoàn Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra; Đã đạt được những kết quả tốt, thể hiện trên các lĩnh vực như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên để giữ vững bản chất chính trị, lập trường giai cấp; các phong trào thi đua yêu nước, yêu lao động được phát động thường xuyên và đoàn viên hưởng ứng tích cực mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao được đoàn viên tích cực tham gia theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trong nhiệm kỳ VI, 100% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc, Công đoàn BQL các KCN luôn đạt “vững mạnh, xuất sắc”, được Công đoàn cấp trên ghi nhận, biểu dương và khen thưởng. Hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn có nhiều đổi mới cả về nội dung sinh hoạt và hình thức hoạt động, hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức các sự kiện lớn, quan tâm, chăm lo tốt hơn đến đời sống cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm tốt vai trò đoàn kết nội bộ, tuyên truyền giáo dục đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn đề ra.

Đại hội đã thành công tốt đẹp và bầu ra được Ban Chấp hành công đoàn Ban quản lý các KCN Bắc Ninh nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu ra 1 đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên (Đại hội Công đoàn các Khu công nghiệp Bắc Ninh khóa IV).

    Đại hội VII, nhiệm kỳ (2019-2024) có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá phong trào của cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ VI vừa qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ tới. Với tinh thần: động viên cán bộ, đoàn viên phát huy truyền thống văn hiến và cách mạng của quê hương; truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn tiếp tục phát triển, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển, quản lý các KCN trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2022, Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
FDI CO.,LDT Bê tông Phúc Tiến Cây Xanh Phú Lâm VNPT Bắc Ninh SSHIP Cây xanh Phú Lâm Hà Nội JSC Hon đa Vĩnh Cát
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ