ĐIỂM MỚI VỀ TẠM TRÚ CỦA LAO ĐỘNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ
15:57 04/07/2018
Ngày 22/5/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế (KKT).

Ảnh minh họa

Trong đó, Nghị định cho phép 3 nhóm đối tượng người nước ngoài được phép tạm trú trong KCN trong trường hợp cần thiết gồm: Nhà quản lý, giám đốc điều hành và chuyên gia. Đây là điểm mới của nghị định 82/2018/NĐ-CP. Tạo điều kiện thuận lợi cho lao động người nước ngoài khi làm việc trong các KCN, KTT.

Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về KCN, KCX và KTT, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 11/12/ 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2008/NĐ-CP  và Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11 /2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP và có hiệu lực ngày từ 10/7/2018./.

Phòng quản lý lao động-Ban quản lý các KCN Bắc Ninh
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
VNPT Bắc Ninh Cây Xanh Phú Lâm Bê tông Phúc Tiến SSHIP Hà Nội JSC FDI CO.,LDT Cây xanh Phú Lâm Hon đa Vĩnh Cát
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ