Điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh
00:00 04/09/2014
Ngày 20 tháng 8 năm 2014, Thủ tướng chính phủ ban hành Văn bản số 1511/TTg-KTN, đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4925/BKHĐT-QLKKT (ngày 30/7/2014).
Theo đó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để định hướng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp có trong Quy hoạch theo phương án phân kỳ đầu tư hợp lý, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất; thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thành lập khu công nghiệp theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

 

(Phụ lục điều chỉnh quy hoạch  xem file đính kèm)./.

Tuấn Hùng ( Trung tâm Hỗ trợ đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh)
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
FDI CO.,LDT Hà Nội JSC Cây Xanh Phú Lâm Bê tông Phúc Tiến Hon đa Vĩnh Cát VNPT Bắc Ninh SSHIP Cây xanh Phú Lâm
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ