Giá trị sản xuất công nghiệp trong các KCN tập trung đạt gần 470 nghìn tỷ đồng
00:00 11/12/2014
Năm 2014, giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp các KCN 11 tháng vẫn đạt gần 470 nghìn tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu đạt 22,3 tỷ USD; giá trị nhập khẩu đạt 18 tỷ USD và đòng góp cho ngân sách hơn 6.200 tỷ đồng.


Dự kiến đến hết năm 2014, các KCN Bắc Ninh có 90 dự án mới đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động tại các KCN lên 448. Ước cả năm, các dự án này tạo được giá trị sản xuất công nghiệp khoảng 500.600 tỷ đồng; tổng doanh thu ước đạt 557.500 tỷ đồng;  giá trị nhập khẩu ước đạt 19,7 tỷ USD; giá trị xuất khẩu ước đạt 23,6 tỷ USD và nộp ngân sách ước đạt 6.500 tỷ đồng.


baobacninh.com.vn
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Hon đa Vĩnh Cát FDI CO.,LDT Bê tông Phúc Tiến SSHIP Cây Xanh Phú Lâm Hà Nội JSC VNPT Bắc Ninh Cây xanh Phú Lâm
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ