Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018
15:05 02/01/2018
Sáng 2/1, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo chủ chốt các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, xã trong toàn tỉnh.

- 8h00: Hội nghị bắt đầu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất.

- 8h15' : Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2018.

Điểm lại những kết quả trong năm qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh, năm 2017, Bắc Ninh đã đạt được những thành tựu xuất sắc, vượt trội trên các lĩnh vực, đưa hình ảnh của Bắc Ninh lên tầm cao mới, xác lập vai trò và vị thế quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng, tổng sản phẩm (GRDP) chiếm 3,25% GDP cả nước, xếp thứ 4 toàn quốc. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 19,12% (kế hoạch đề ra tăng 9,0-9,2%).

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 968.846 tỷ đồng. Hoạt động ngoại thương tạo ấn tượng với kim ngạch xuất khẩu đạt 29,85 tỷ USD, chiếm 14,9% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Công tác thu hút đầu tư được đẩy mạnh với cơ chế, giải pháp thông thoáng. Bắc Ninh đứng thứ 2 toàn quốc về thu hút FDI với 160 dự án mới và điều chỉnh tăng vốn cho 115 dự án với tổng vốn đăng ký sau điều chỉnh đạt 3,5 tỷ USD.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 21.600 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa đạt 16.137 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra là đến năm 2020 thu nội địa đạt 14.930 tỷ đồng.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, toàn tỉnh có 73 xã và 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân đạt 18,14 tiêu chí/xã, tăng 0,94 tiêu chí so với năm 2016.

Công tác cải cách hành chính tạo bước đột phá với việc thành lập và đưa Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. Cùng với đó, tỉnh đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm 11 đầu mối; thực hiện 335 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và 1.070 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển toàn diện theo hướng bền vững. Công tác phổ cập giáo dục ở các cấp học tiếp tục được quan tâm và công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục – xóa mù chữ các cấp học ở mức độ cao nhất cả nước. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiện đại; tỷ lệ kiên cố hoá phòng học và trường chuẩn quốc gia các cấp học cao nhất cả nước.

Bắc Ninh là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về chính sách an sinh, phúc lợi xã hội. Nổi bật là chính sách hỗ trợ người cao tuổi từ đủ 65 tuổi trở lên; hỗ trợ điện chiếu sáng cho thôn, khu phố; mở rộng đối tượng thụ hưởng chương trình Sữa học đường đến khối lớp 1 và lớp 2... góp phần nâng cao đời sống của người dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, năm 2017 giảm hộ nghèo xuống còn 2,06%.

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Vì vậy, tỉnh Bắc Ninh sẽ cùng với cả nước tận dụng những thuận lợi, tập trung khắc phục, vượt qua khó khăn, thực hiện đồng bộ các giải pháp đột phá, tạo động lực phát triển, xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Bắc Ninh phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng từ 10,5% - 11,5%; Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng (khu vực Công nghiệp - Xây dựng chiếm 74,7%; Dịch vụ chiếm 22,7%, nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 2,6%); thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 23.861 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đạt 56.260 tỷ đồng; 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tạo việc làm cho 27.000 lao động; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom đạt 98%; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều mới) còn 2,0%...

- 8h40’: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh điều hành phiên thảo luận tại hội trường.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Mở đầu phiên thảo luận, với chủ đề “Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022”, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đình Xuân nhấn mạnh: Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, Sở sẽ tập trung hành động, chủ động, sáng tạo, đổi mới, làm tròn “sứ mệnh” giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để phát triển toàn diện, bền vững các lĩnh vực theo đúng kế hoạch và lộ trình.

Giám đốc Sở Xây dựng.

Trình bày tham luận “Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác quản lý quy hoạch đô thị trong giai đoạn mới”, Giám đốc Sở Xây dựng Cao Văn Hà khẳng định, với mục tiêu đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, công tác quản lý quy hoạch đô thị có vai trò vô cùng quan trọng nhằm tạo ra những đột phá mới về quy hoạch và phát triển đô thị. Trong đó, ngành sẽ tập trung điều chỉnh và sớm hoàn thành bộ khung “Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh”; rà soát và điều chỉnh kịp thời Kế hoạch đầu tư trung hạn; tăng cường quản lý trật tự xây dựng, không gian, kiến trúc và cảnh quan đô thị; giải quyết những vấn đề bức xúc về môi trường và văn minh đô thị, đảm bảo phát triển bền vững...

Bí thư Đảng ủy xã Minh Tân.

Đại diện xã Minh Tân (huyện Lương Tài) cho biết, từ một xã nghèo trước đây của huyện, đến nay, xã Minh Tân đã có nhiều khởi sắc, chính trị ổn định, kinh tế của nhân dân được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,46%, các công trình phúc lợi được quan tâm, đặc biệt năm 2016 được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để tiếp tục thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của xã phát triển, xã đề nghị tỉnh, huyện quan tâm tiếp tục đầu tư hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; có kế hoạch tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm của địa phương, đồng thời hỗ trợ kinh phí, xây dựng đường giao thông ở các xứ đồng chuyên trồng cây màu có giá trị năng suất cao. 

Chủ tịch UBND xã Phù Lãng.

Đặt ra vấn đề về bảo tồn, phát triển làng nghề Gốm truyền thống gắn liền với tiềm năng du lịch thời kỳ hội nhập, Chủ tịch UBND xã Phù Lãng (huyện Quế Võ) mạnh dạn đề xuất một số vấn đề: Tỉnh cần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho nhân dân làng nghề, nhất là dự án tuyến đường liên xã Châu Phong – Phù Lãng, tạo thuận lợi cho du khách đến tham quan; có chính sách hỗ trợ thông tin, quảng bá, xúc tiến phát triển sản phẩm du lịch làng nghề và hỗ trợ xây dựng thương hiệu du lịch làng nghề để tiếp cận thị trường quốc tế về xuất khẩu và thu hút khách du lịch; mở các lớp đào tạo nghề Gốm để người dân được học tập và nâng cao tay nghề và chất lượng sản phẩm...

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

Xác định giai đoạn 2018 – 2022 có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với thành phố mà còn đối với cả tỉnh trong tiến trình đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, năm 2018, thành phố Bắc Ninh xác định 3 trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó, xác định thương mại – dịch vụ là lĩnh vực mũi nhọn, đầu tầu để tăng trưởng và đưa kinh tế thành phố phát triển bền vững; Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ về lề lối, tác phong làm việc, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức trong thi hành công vụ và phục vụ nhân dân; Nâng cao chất lượng đô thị, trọng tâm là nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật – xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, xứng tầm quy mô đô thị loại I và phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Chủ tịch UBND huyện Gia Bình.

Sau 07 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, năm 2017, huyện Gia Bình có thêm 02 xã Thái Bảo và Xuân Lai được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 10/13 xã (77%), trước 03 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Bình lần thứ XXI đề ra; 3 xã còn lại là Song Giang, Giang Sơn, Quỳnh Phú đã đạt từ 17 tiêu chí trở lên; đã đạt 8/9 tiêu chí của Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Nhằm phấn đấu được công nhận đạt chuẩn Huyện Nông thôn mới vào năm 2018, thời gian tới, huyện Gia Bình sẽ tiếp tục làm tốt công tác quản lý quy hoạch, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả, phát triển dịch vụ và ngành nghề nông thôn; phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Trong năm 2017, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, đợt cao điểm vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thu được hơn 13 tỷ đồng vượt kế hoạch đề ra; hỗ trợ xây dựng 756 nhà Đại đoàn kết với tổng giá trị 29,4 tỷ đồng. Đến nay, Bắc Ninh còn 2,06% hộ nghèo, giảm 0,21% so với năm 2016. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ năm 2018, MTTQ và các tổ chức thành viên tập trung xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân vững mạnh; triển khai hiệu quả công tác tham gia xây dựng củng cố chính quyền, chương trình giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Giám đốc Công an tỉnh.

Thông tin một số kết quả nổi bật trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, năm 2017, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, làm giảm 4,9%, tỷ lệ điều tra, làm rõ đạt 83,7%, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, vụ án dư luận quan tâm được tập trung cao, sớm điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng, tạo niềm tin và dư luận tốt trong nhân dân. Tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo đấu tranh quyết liệt, thu được kết quả cao, không để hình thành các điểm gây bức xúc. Các lực lượng đã phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn... Năm 2018, Công an tỉnh sẽ tập trung thực hiện 07 nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tiếp tục tạo môi trường ổn định, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Hội nghị tiếp tục nghe tham luận của các Ban, ngành: “Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu mới” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; “Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở” của Sở Y tế; “Liên đoàn lao động tỉnh với hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động” của Liên đoàn lao động tỉnh. 

- 10h55': Tiến hành công tác thi đua khen thưởng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến trao Bằng khen cho Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Năm 2017, Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017. Toàn tỉnh có 20 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục (2013 - 2017); 29 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2013 - 2017).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới cho các xã.

UBND tỉnh trao Bằng công nhận cho 15 xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 39 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

- 11h15': Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: “Tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022”. Trong đó tập trung vào những nội dung sau:

1. Thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

2. Phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, nâng cao tỷ trọng giá trị nội địa hóa trong sản phẩm; tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ. Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

3. Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, ưu tiên phát triển những ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao, thúc đẩy quá trình đô thị hóa.

4. Phát triển, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

5. Thúc đẩy khởi nghiệp; tập trung phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy; nâng cao rõ rệt hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công; thực hiện các biện pháp cải thiện thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index, ICT Index. Quyết liệt thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.

7. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tập trung đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm; nâng cao chất lượng quản lý xây dựng cơ bản.

8. Tập trung xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh.

9. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, chế độ, chính sách đối với người có công.

10. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xử lý rác thải, nước thải.

11. Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra; thực hiện quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra. Củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

12. Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đổi mới nâng cao chất lượng các mặt công tác Đảng; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị.

Những thành quả to lớn năm 2017 đã tạo nên một cột mốc quan trọng, đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng song cũng không ít khó khăn, thách thức. Với năng lực, vị thế và tiềm năng đã có, năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh có thể phấn khởi, tự hào, tự tin tạo ra những xung lực mới, vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục đạt được nhiều thành tựu, vững bước trên con đường phát triển.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tăng cường khối đại đoàn kết, cùng chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, từng bước xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

- 11h20’: Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến.

Để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, tiếp tục tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, cùng với việc nỗ lực thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể đã nêu trong báo cáo tổng kết, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết của các Hội nghị lần thứ 4, 5, 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 29/12/2017 của Chính phủ, cụ thể hóa vào tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị mình một cách hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 162/KL-TU ngày 29/11/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh“về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể năm 2017. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2018”; Nghị quyết của HĐND tỉnh, với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt là: “Tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022”. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực; từng cấp, từng ngành, địa phương, đơn vị phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. (Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn bài phát biểu quan trọng này).

-11h35': Hội nghị kết thúc.

bacninh.gov.vn
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Cây Xanh Phú Lâm Bê tông Phúc Tiến VNPT Bắc Ninh FDI CO.,LDT SSHIP Hà Nội JSC Hon đa Vĩnh Cát Cây xanh Phú Lâm
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ