Hơn 54.000 doanh nghiệp đóng cửa, 456.000 tỷ “đóng băng”
15:14 28/10/2014
Tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp gặp khó khăn trong 10 tháng lên tới 455.900 tỷ đồng, trong đó 61.700 tỷ đồng là vốn của các doanh nghiệp đã chắc chắn bị loại ra khỏi nền kinh tế.
Tại báo cáo vừa công bố chiều 27/10, Tổng cục Thống kê đánh giá, mặc dù vẫn chưa thực sự thoát khỏi khó khăn nhưng xét trên khía cạnh quy mô, doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng năm 2014 có chất lượng hơn so với cùng kỳ năm 2013.
 
Quá trình đào thải mạnh mẽ trong năm 2014 đã sàng lọc những doanh nghiệp thực sự có chất lượng với việc chủ động tìm kiếm cơ hội kinh doanh để mở rộng quy mô hoạt động.
 
Cụ thể, trong 10 tháng, tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm của cả nước vào nền kinh tế là 827.000 tỷ đồng, bao gồm 352.500 tỷ đồng của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 474.500 tỷ đồng của doanh nghiệp thay đổi tăng vốn.
 
Trong 10 tháng đầu năm nay, cả nước có 54.333 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 7.730 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể; 9.260 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 37.343 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.
 
Tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp gặp khó khăn trong 10 tháng lên tới 455.900 tỷ đồng, trong đó vốn đăng ký của các doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể là 61.700 tỷ đồng, đây là vốn đăng ký của doanh nghiệp chắc chắn đã bị loại ra khỏi nền kinh tế.
 
Vốn đăng ký của các doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn là 44.900 tỷ đồng, đây là vốn của các doanh nghiệp gặp khó khăn tạm thời. 

Trong khi đó, vốn đăng ký của các doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc ngừng hoạt động nhưng không đăng ký lên tới 349.300 tỷ đồng, đây là vốn của các doanh nghiệp thực sự khó khăn nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể, do đó về mặt pháp lý số doanh nghiệp này chưa chính thức bị loại khỏi nền kinh tế.
 
Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 10 tháng, cả nước có 13.003 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2013.
Theo Dantri.com.vn
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Hà Nội JSC Hon đa Vĩnh Cát FDI CO.,LDT Cây xanh Phú Lâm SSHIP Bê tông Phúc Tiến Cây Xanh Phú Lâm VNPT Bắc Ninh
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ