Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2011 và Chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2011 của Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Bắc Ninh
13:49 10/11/2011

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  9 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

1. Công tác thu hút, xúc tiến đầu tư:

1.1. Công tác thu hút và cấp GCNĐT:

- Trong 9 tháng đầu năm 2011, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đã cấp 67 GCNĐT (trong đó 37 dự án FDI), tổng vốn đầu tư đăng ký 242,656 triệu USD (137,556 triệu USD vốn FDI), thuê 78,0946 ha đất công nghiệp.

+ Cấp GCNĐC cho 59 dự án (46 dự án FDI), trong đó có 18 dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng vốn điều chỉnh tăng 78,44 triệu USD.

Như vậy, 9 tháng đầu năm 2011 các KCN Bắc Ninh đã thu hút được 321.096 triệu USD vốn đầu tư đăng ký.

+ Suất đầu tư đạt 3,62 triệu USD/dự án và 3,10 triệu USD/ha.

- Luỹ kế đến 30/9/2011, Ban quản lý đã cấp: GCNĐT cho 529 dự án (249 dự án FDI) và 484 GCNĐC (305 GCNĐC FDI), tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.798,096 triệu USD (2.709,656 triệu USD là dự án FDI), thuê 1.118,9617 ha đất công nghiệp.

+ Suất đầu tư đạt 7,18 triệu USD/dự án và 3,394 triệu USD/ha.

+ Đầu tư hạ tầng các KCN: Có 14 KCN được cấp GCNĐT, tổng vốn đầu tư 865 triệu USD.

1.2. Công tác xúc tiến đầu tư:

- Tiếp và làm việc với trên 50 đoàn đến tìm hiểu đầu tư vào các KCN Bắc Ninh.

- Đổi mới công tác xúc tiến đầu tư về cả hình thức và nội dung hoạt động hướng đến chuyên nghiệp hoá công tác xúc tiến đầu tư.

- Tập trung thu hút dự án Nokia tại Bắc Ninh: đến nay, Tập đoàn Nokia đã ký kết hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh, hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Công tác quản lý quy hoạch và xây dựng trong KCN:

- Cấp: 45 CCQH; 50 Giấy phép xây dựng; 02 dự án điều chỉnh giấy phép xây dựng; Góp ý thẩm định TKCS cho 32 dự án; khởi công xây dựng 16 dự án.

- Lập “Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020” thông qua Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh.

- 9 tháng đầu năm 2011, với 09 KCN đang triển khai xây dựng và đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy trên diện tích quy hoạch đạt 58,16%; trên diện tích thu hồi đạt 75,38%.

3. Công tác quản lý doanh nghiệp:

- 9 tháng năm 2011, có thêm 28 doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng tổng số doanh nghiệp đi vào hoạt động là 259 doanh nghiệp:

+ Giá trị sản xuất công nghiệp đạt: 97.363 tỷ đồng

+ Giá trị xuất khẩu: 3.653 triệu USD

+ Giá trị nhập khẩu: 3.241 triệu USD

+ Nộp ngân sách đạt: 1.800 tỷ đồng.

+ Lao động: 72.210, trong đó lao động địa phương là 33.197, chiếm 46%.

4. Công tác quản lý lao động:

đăng ký nội quy lao động cho 22 doanh nghiệp; đăng ký thoả ước lao động cho 17 doanh nghiệp; đăng ký thang lương, bảng lương cho 47 doanh nghiệp; Xác nhận nhân sự chủ chốt cho 22 doanh nghiệp; phối hợp với Sở LĐ TB&XH thẩm tra hồ sơ cấp giấy phép lao động cho 06 doanh nghiệp.

Đến thời điểm hiện nay, các KCN Bắc Ninh sử dụng 83.412 lao động, tăng  26.442 lao động so với cuối năm 2010, đạt  220,4% so với kế hoạch năm 2011, trong đó: lao động địa phương là: 34.247 lao động, chiếm  41,05%; lao động nữ là 57.335 người, chiếm 68,7%; Ban quản lý đã hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động như làm việc với các huyện của tỉnh, làm việc với các tỉnh lân cận (Bắc Giang), hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia hội chợ việc làm …. Tỷ lệ lao động địa phương ngày càng giảm, cho thấy nguồn cung lao động địa phương đã cạn nguồn, đặt ra bài toán nguồn cung lao động cho các doanh nghiệp KCN ngày càng cấp thiết.

Làm việc với 21 doanh nghiệp xảy ra đình công trong quý I/2011 và phối hợp với VCCI tổ chức hội nghị tập huấn về “Kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động và đình công tại doanh nghiệp” cho các doanh nghiệp KCN Quế Võ.

5. Công tác quản lý môi trường:

- Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 35 dự án, trong đó đã phê duyệt báo cáo cho 13 dự án và thẩm định bổ sung cho 04 dự án.

- Chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Công ty hạ tầng KCN kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường và đấu nối nước thải của 51 doanh nghiệp tại các KCN, trong đó, ra văn bản xử lý vi phạm đối với 07 doanh nghiệp tại KCN Tiên Sơn.

- Trình Lãnh đạo ban ra các văn bản: (1) báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ môi trường theo ủy quyền; (2) đôn đốc công ty ĐTPTHT Viglacera đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải giai đoạn 2; (3) gửi công ty ĐTPTHT Saigontel yêu cầu báo cáo tiến độ xây dựng trạm xử lý nước thải dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Đại đồng-Hoàn sơn; (4) gửi các DN và các công ty ĐTPTHT các KCN thực hiện quan trắc môi trường đợt 1 năm 2011; (5) thông báo cho một số DN trong KCN Quế Võ chưa ký hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải ký hợp đồng với tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc; (6) gửi Cục kiểm soát ô nhiễm về góp ý dự thảo và quy chuẩn 24:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp; (7) yêu cầu công ty Taixin Printing tách riêng đường thoát nước thải, nước mưa; (8) yêu cầu công ty cổ phần Tiến Thành xây dựng hệ thống xử lý nước thải sơ bộ và lắp đặt đồng hồ đo lượng nước thải.

6. Công tác Thanh tra:

- Thanh tra Ban là đầu mối mối phối hợp với các Phòng chuyên môn cung cấp dữ liệu cho các Sở, ban ngành xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp KCN, hạn chế việc chồng chéo, trùng lặp nội dung.

- Xây dựng, triển khai kế hoạch số 846/BQL-TTr ngày 28/12/2010 về việc kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp KCN năm 2011:

+ Phối hợp, tham gia Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh v/v thanh tra chuyên đề quy hoạch và quản lý sử dụng đất đai năm 2011 đối với 08 dự án chậm triển khai (05 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn; 03 KCN Quế Võ).

+ Kiểm tra 08 doanh nghiệp (06 dự án FDI; 02 dự án trong nước) về tình hình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện chính sách pháp luật lao động.

- Trong 9 tháng năm 2011 có 03 đơn thư của Xí nghiệp chế biến Nông sản Trung Vân; Công ty cổ phần Việt Nhật và Ông Phạm Khắc Thiệu (đã có báo cáo cụ thể theo chỉ đạo của UBND tỉnh). Ban quản lý các KCN đã bố trí Phòng tiếp công dân, Nội quy tiếp công dân và nghiêm túc thực hiện lịch tiếp công dân năm 2011.

7. Công tác an ninh trật tự:

Trong 9 tháng đầu năm 2011 xảy ra 40 vụ việc, cụ thể gồm: 02 vụ tranh chấp kinh tế; 01 vụ đánh nhau; 02 vụ tai nạn lao động chết người; 23 vụ đình công; 09 vụ trộm cắp tài sản; 03 vụ cháy nhà xưởng.

Các vụ việc được Ban quản lý các KCN Bắc Ninh phối hợp với các cơ quan liên quan và các Công ty làm việc với người lao động để nghe ý kiến phản ánh, giải quyết theo quy định, không để xảy ra sự vụ lớn, gây mất an ninh, ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

8. Công tác dịch vụ KCN:

- Hỗ trợ các công ty hạ tầng lập hồ sơ thu hồi đất, phương án bồi thường, chi trả tiền đến các hộ dân theo quy trình bồi thường GPMB:

+ KCN Thuận Thành III: Lập hồ sơ thu hồi đất, phương án bồi thường chi tiết Phân khu B.

+ KCN Gia Bình: Lập hồ sơ thu hồi đất, phương án bồi thường GPMB giai đoạn I-1, được UBND huyện Gia Bình phê duyệt và đang trả tiền cho các hộ dân, tuy nhiên công việc rất chậm do các hộ dân không nhận tiền.

+ Dự án Hồ sinh học (KCN Yên Phong): Hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường GPMB cho các hộ dân.

- Công tác quản lý, vận hành các KCN:

+ KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn: Thi công các hạng mục công trình giai đoạn I đạt 55% kế hoạch. Đã khởi công và triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II.

+ Cơ bản thực hiện xong việc sáp nhập Khu liền kề vào KCN Quế Võ và chuyển giao cho Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng.

9. Công tác khác:

- Thực hiện nâng cấp hệ thống ISO Ban quản lý từ 9001:2000 lên 9001:2008;

- Thực hiện nâng lương cho thường niên cho 08 cán bộ, công chức; luôn chuyển 01 vị trí cán bộ lãnh đạo phòng; thực hiện bổ nhiệm lại cho 02 đồng chí…

- Cải thiện và nâng cấp cơ sở vật chất của Ban quản lý;

10. So sánh với chỉ tiêu kế hoạch năm 2011

Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch năm 2011

Thực hiện đến 30/9/2011

Đạt % Kế hoạch

1

Thu hút, cấp GCNĐT:

 

 

 

 

 - Số lượng

Dự án

40

67

167,5

 - Vốn

Triệu USD

400

321,096

80,27

2

Số DN đi vào hoạt động mới

Dự án

30

28

93,33

3

GTSXCN

Tỷ đồng

60.000

97.363

162,28

4

Giá trị Xuất khẩu

Triệu USD

4.150

3.653

88

5

Giá trị Nhập khẩu

Triệu USD

3.400

3.241

95

6

Nộp Ngân sách

Tỷ đồng

2.600

1.800

69,23

7

Lao động tuyển dụng mới

Lao động

12.000

26.442

220,4

II. KẾ HOẠCH 03 THÁNG CUỐI NĂM:

- Thông qua đề án “Điều chỉnh quy hoạch phát triển KCN tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”.

- Đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng KCN đẩy nhanh tốc độ BTGPMB các KCN để tiến hành khởi công 2-3 KCN trong 3 tháng cuối năm 2011.

- Thực hiện 2-3 chương trình xúc tiến đầu tư một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ nhằm thu hút các dự án vốn đầu tư lớn, công nghệ cao.

- Hoàn thiện nâng cấp hệ thống ISO Ban quản lý

- Tiếp tục đôn đốc các hoạt động các doanh nghiệp KCN để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra về thu hút lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước dưới các Doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, trong đó tập trung và rà soát hệ thống xử lý nước thải, hệ thống cấp điện, nước.

- Hoàn thiện bộ máy và chức năng nhiệm vụ Phòng Đại diện.

- Tập trung công tác ANTT các tháng cuối năm./.

Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Hà Nội JSC Hon đa Vĩnh Cát Bê tông Phúc Tiến Cây xanh Phú Lâm SSHIP VNPT Bắc Ninh FDI CO.,LDT Cây Xanh Phú Lâm
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ