Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia
08:40 13/03/2019
Chiều 12-3, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tại 64 điểm cầu trong cả nước về khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia (VBQG) phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước (theo hình thức trực tuyến).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 28 ngày 12-7-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước, trong đó có nhiệm vụ xây dựng Trục liên thông VBQG, Văn phòng Chính phủ xây dựng lộ trình phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các nội dung như: Xây dựng, bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý về gửi, nhận văn bản điện tử; ban hành các thông tư về trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư và bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử; lựa chọn các đơn vị bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, triển khai kết nối phần mềm quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông VBQG.

Kết quả, tính đến nay đã có 95/95 các cơ quan, bộ, ngành, địa phương  hoàn thành việc kết nối với Văn phòng Chính phủ; các phần mềm quản lý văn bản và điều hành được kết nối, liên thông cả theo chiều dọc và chiều ngang một cách thông suốt và có tính hệ thống, văn bản điện tử được gửi, nhận nhanh chóng, an toàn giữa các cơ quan nhà nước. Trong vòng 1 tháng đầu năm 2019 có 8315 văn bản gửi và hơn 19 nghìn văn bản nhận điện tử.

Trục liên thông VBQG đi vào vận hành tạo nền tảng cho việc kết nối, chia sẻ, là bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp; bảo đảm công khai, minh bạch, giúp công dân, tổ chức thuận lợi trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc triển khai Trục liên thông VBQG là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ thực hiện trong Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 định hướng đến 2025. Để vận hành hiệu quả Trục liên thông VBQG thông suốt, thống nhất, an toàn, hiệu quả trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đặc biệt coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; huy động mọi nguồn lực tiến tới nâng cấp, hoàn thiện đồng bộ phần mềm Trục liên thông; bảo đảm tính bảo mật thông tin; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về việc triển khai Trục liên thông VBQG; thường xuyên cập nhật, bổ sung, hoàn thiện thể chế đảm bảo Trục liên thông hoạt động thông suốt…từ đó góp phần tích cực vào việc xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chung của cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Trục liên thông VBQG và đề nghị các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm, hiệu quả trong thời gian tới, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh.

baobacninh.com.vn
Top
Sản phẩm doanh nghiệp
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh?
Quảng cáo
Cây Xanh Phú Lâm SSHIP Bê tông Phúc Tiến VNPT Bắc Ninh Cây xanh Phú Lâm Hon đa Vĩnh Cát FDI CO.,LDT Hà Nội JSC
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ